Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak sfinansować działalność gospodarczą?

Od czasów transformacji w Polsce bardzo wiele osób decyduje się na założenie własnej firmy. Często jest to efekt młodzieńczej fantazji i marzeń, dla innych stanowi alternatywę czy też uzupełnienie pracy na etacie lub sposób na wypełnienie czasu na emeryturze. Bez względu na powód, założenie własnej firmy, jej bieżąca działalność oraz rozwój wymagają odpowiednich środków pieniężnych. Zapewnienie sobie zabezpieczenia w postaci wystarczającego kapitału to podstawowa kwestia, którą powinien rozważyć przyszły przedsiębiorca. 

Wiele osób, po stworzeniu wstępnego kosztorysu swojego przedsięwzięcia, uświadamiając sobie, jak wiele kapitału potrzebują na rozkręcenie własnej firmy, rezygnuje z tego pomysłu z góry zakładając, że sobie nie poradzi. Obecnie kwestia ta nie powinna być straszakiem - na rynku funkcjonuje wiele możliwości sfinansowania zarówno założenia, jak i bieżącego funkcjonowania własnej działalności - poczynając od banków, przez różnego rodzaju firmy leasingowe, pomoc urzędów pracy oraz z dotacji unijnych, fundusze inwestycyjne, na prywatnych inwestorach kończąc. W poniższym artykule pokrótce omówimy każdą z możliwości.

Wsparcie banków

Podstawową instytucją, do której może zwrócić się o pomoc potencjalny przedsiębiorca jest bank. W swojej ofercie banki posiadają wiele produktów finansowych, z których może on skorzystać. Do podstawowych zaliczyć można:

  1. kredyt
  2. leasing
  3. kartę kredytową

Co ważne, każdy z ww. produktów ma swoje zastosowanie oraz specyfikę.

Kredyt

Bardzo często kredyt mylony jest z pożyczką. Należy zaznaczyć, iż pierwszy z nich udzielany jest na określony cel, a ponadto charakteryzuje go specyficzna forma umowy oraz fakt, iż zaciągnąć można go tylko w banku.

Głównie przez wzgląd na przedłużający się kryzys gospodarczy, kredyt stał się produktem skierowanym przede wszystkim do osób prywatnych oraz podmiotów z odpowiednią historią działalności i zdolnością kredytową. Wynika to z faktu, iż instytucje finansowe wymagają od ubiegających się o kredyt spełnienia wielu restrykcyjnych warunków.

Niechęć do przyznawania środków finansowych z tego typu produktów młodym firmom wynika przede wszystkim z niepewności ich przetrwania i nieprzewidywalności przychodów.

Warto zaznaczyć, iż podstawowym dokumentem, na podstawie którego bank szacuje powodzenia danego przedsiębiorstwa na rynku jest biznesplan, dlatego bardzo ważne jest przemyślane przygotowanie tego dokumentu.

Jakie zalety ma kredyt? Przede wszystkim przedsiębiorca otrzymuje relatywnie duży zastrzyk kapitału a także zaczyna tworzyć sobie historię kredytową na przyszłość. Często bywa tak, iż bank podchodzi w indywidualny sposób do danej firmy, starając się jak najlepiej dopasować swoje możliwości do potrzeb danego podmiotu.

Leasing

Ta forma finansowania inwestycji skupia cechy umowy dzierżawy oraz kredytu. Leasingobiorca ma prawo do korzystania z towarów, które nie stanowią jego własności, jednocześnie dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jego wartość. Wyróżnić można dwa typy leasingu:

  • operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego; raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu, a przedmiot nie podlega u niego amortyzacji,

  • finansowy, który polega na oddanie przedmiotu w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe; przedmiot umowy jest własnością leasingodawcy, amortyzuje go leasingobiorca.

Istnieje wiele zalet takiego rozwiązania, które sprawiają, iż leasing cieszy się obecnie dużą popularnością. Zostaną one omówione w dalszej części artykułu, dotyczącej ofert firm leasingowych.

Karty kredytowe

Współcześnie jednym z najprostszych do uzyskania źródeł finansowania okazują się karty kredytowe. Bardzo często przedsiębiorca otrzymuje taką jako dodatek do firmowego konta bankowego. Dużą zaletą dokonywania zakupów na kartę są okresy bezodsetkowe, co sprawia iż spłata zobowiązań odbywa się bez ponoszenia kosztów odsetek w okresie od kilkunastu do kilkudziesięciu dni.