0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sfinansować działalność gospodarczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od czasów transformacji w Polsce bardzo wiele osób decyduje się na założenie własnej firmy. Często jest to efekt młodzieńczej fantazji i marzeń, dla innych stanowi alternatywę czy też uzupełnienie pracy na etacie lub sposób na wypełnienie czasu na emeryturze. Bez względu na powód, założenie własnej firmy, jej bieżąca działalność oraz rozwój wymagają odpowiednich środków pieniężnych. Zapewnienie sobie zabezpieczenia w postaci wystarczającego kapitału to podstawowa kwestia, którą powinien rozważyć przyszły przedsiębiorca

Wiele osób, po stworzeniu wstępnego kosztorysu swojego przedsięwzięcia, uświadamiając sobie, jak wiele kapitału potrzebują na rozkręcenie własnej firmy, rezygnuje z tego pomysłu z góry zakładając, że sobie nie poradzi. Obecnie kwestia ta nie powinna być straszakiem - na rynku funkcjonuje wiele możliwości sfinansowania zarówno założenia, jak i bieżącego funkcjonowania własnej działalności - poczynając od banków, przez różnego rodzaju firmy leasingowe, pomoc urzędów pracy oraz z dotacji unijnych, fundusze inwestycyjne, na prywatnych inwestorach kończąc. W poniższym artykule pokrótce omówimy każdą z możliwości.

Wsparcie banków

Podstawową instytucją, do której może zwrócić się o pomoc potencjalny przedsiębiorca jest bank. W swojej ofercie banki posiadają wiele produktów finansowych, z których może on skorzystać. Do podstawowych zaliczyć można:

  1. kredyt
  2. leasing
  3. kartę kredytową

Co ważne, każdy z ww. produktów ma swoje zastosowanie oraz specyfikę.

Kredyt

Bardzo często kredyt mylony jest z pożyczką. Należy zaznaczyć, iż pierwszy z nich udzielany jest na określony cel, a ponadto charakteryzuje go specyficzna forma umowy oraz fakt, iż zaciągnąć można go tylko w banku.

Głównie przez wzgląd na przedłużający się kryzys gospodarczy, kredyt stał się produktem skierowanym przede wszystkim do osób prywatnych oraz podmiotów z odpowiednią historią działalności i zdolnością kredytową. Wynika to z faktu, iż instytucje finansowe wymagają od ubiegających się o kredyt spełnienia wielu restrykcyjnych warunków.

Niechęć do przyznawania środków finansowych z tego typu produktów młodym firmom wynika przede wszystkim z niepewności ich przetrwania i nieprzewidywalności przychodów.

Warto zaznaczyć, iż podstawowym dokumentem, na podstawie którego bank szacuje powodzenia danego przedsiębiorstwa na rynku jest biznesplan, dlatego bardzo ważne jest przemyślane przygotowanie tego dokumentu.

Jakie zalety ma kredyt? Przede wszystkim przedsiębiorca otrzymuje relatywnie duży zastrzyk kapitału a także zaczyna tworzyć sobie historię kredytową na przyszłość. Często bywa tak, iż bank podchodzi w indywidualny sposób do danej firmy, starając się jak najlepiej dopasować swoje możliwości do potrzeb danego podmiotu.

jak sfinansować działalność

Leasing

Ta forma finansowania inwestycji skupia cechy umowy dzierżawy oraz kredytu. Leasingobiorca ma prawo do korzystania z towarów, które nie stanowią jego własności, jednocześnie dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jego wartość. Wyróżnić można dwa typy leasingu:

  • operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego; raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu, a przedmiot nie podlega u niego amortyzacji,

  • finansowy, który polega na oddanie przedmiotu w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe; przedmiot umowy jest własnością leasingodawcy, amortyzuje go leasingobiorca.

Istnieje wiele zalet takiego rozwiązania, które sprawiają, iż leasing cieszy się obecnie dużą popularnością. Zostaną one omówione w dalszej części artykułu, dotyczącej ofert firm leasingowych.

Karty kredytowe

Współcześnie jednym z najprostszych do uzyskania źródeł finansowania okazują się karty kredytowe. Bardzo często przedsiębiorca otrzymuje taką jako dodatek do firmowego konta bankowego. Dużą zaletą dokonywania zakupów na kartę są okresy bezodsetkowe, co sprawia iż spłata zobowiązań odbywa się bez ponoszenia kosztów odsetek w okresie od kilkunastu do kilkudziesięciu dni.

Największą zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie szybkość, z jaką możliwe jest uzyskanie środków finansowych - nie trzeba składać żadnych dokumentów, czekać na rozpatrzenie wniosków. Warto przy tym zaznaczyć, iż kapitał, jaki może w ten sposób uzyskać przedsiębiorca może okazać się niewystarczający na założenie firmy - posłużyć może jednak jako wsparcie w doposażeniu firmy oraz utrzymaniu płynności w pierwszych miesiącach.

Limit w rachunku

Odpowiednikiem limitu w Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym w przypadku konta firmowego jest kredyt obrotowy - służy on do finansowania bieżących potrzeb firmy. Podobnie jak karta kredytowa, pozwala on zachować płynność finansową działalności oraz daje możliwość szybkiego zdobycia małych kwot.

Firmy leasingowe

Poza ofertami instytucji bankowych, przedsiębiorcy mogą skorzystać również z ofert firm zajmujących się ściśle określoną formą finansowania, jak np. firm leasingowych.

Często bywa tak, iż leasing dla startujących przedsiębiorców jest zdecydowanie bardziej dostępny niż kredyt. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie opłacalne, kiedy przedsięwzięcie wymaga zainwestowania dużego kapitału w środki trwałe.

Zaletami, oprócz relatywnej łatwości w pozyskaniu finansowania, są np. możliwość zaliczenia w koszty rat leasingowych, obniżających wysokość płaconego podatku dochodowego, czy też korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez leasingodawcę, jak np. ubezpieczenie, obsługa wszelkich formalności związanych z zakupem.

Czym przeważa leasing od firmy leasingowej nad tym produktem oferowanym przez bank? Przede wszystkim bardziej elastyczną ofertą oraz szybszą i mniej skomplikowaną procedurą przyznania.

Pomoc z PUP oraz wsparcie unijne

Oferty banków i firm leasingowych stanowią jedną grupę finansowania działalności startującego przedsiębiorstwa. Za kolejną grupę można uznać różnego rodzaju dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz z UE.

W przypadku, gdy przyszły przedsiębiorca zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, może on liczyć na pomoc finansową przy zakładaniu własnej działalności. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie kilkunasty tysięcy złotych tzw. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Dodatkowym wsparciem mogą okazać się bezpłatne szkolenia organizowane przez PUP, dotyczące np. prowadzenia własnej firmy, zarządzania zespołem itp.

Inną opcją pomocy jest skorzystanie z funduszy unijnych oferowanych w postaci różnego rodzaju programów pomocowych. Podstawą do skorzystania z takiego wsparcia jest spełnienie określonych warunków wstępnych oraz przygotowanie wniosku i niezbędnych dokumentów. Przy tego typu finansowaniu niezbędne jest prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty otrzymania wsparcia.

Inwestorzy - kapitał udziałowy

Odrębną grupę stanowią środki uzyskane od inwestorów kapitałowych, którzy w zamian za pomoc w danym przedsięwzięciu wymagają przyznania określonego procenta udziałów w firmie. W tej formie finansowania, podmiot finansujący w zamian za możliwość współposiadania firmy, zobowiązuje się do dostarczenia określonych w umowie inwestycyjnej środków oraz świadczeń niefinansowych (np. udostępniając własną sieć kontaktów biznesowych).

Do tego typu źródeł można zaliczyć np. Fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu, inwestorów branżowych. Mogą być to sformalizowane organizacje, jak i osoby prywatne posiadające nadwyżkę kapitału, który chcą zainwestować. Tym, co łączy inwestorów, jest stawianie wysokich wymagań wobec przyszłego przedsiębiorcy - musi on wyróżnić się na tle innych oryginalnością pomysłu, przemyślaną koncepcją oraz często pasją. Procedura uzyskania wsparcia jest w tym wypadku dosyć skomplikowana - konieczne jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu, uczestnictwo w długich negocjacjach oraz ustaleniach formalnych aspektów ewentualnej pomocy.

Tym, co odstrasza wielu przedsiębiorców od tego rozwiązania jest ponadto fakt sprawowania nadzoru przez inwestora. W zależności od tego, czy pomysłodawca ma do czynienia z inwestorem czynnym czy biernym, zakres kontroli jest różny. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim dostęp do merytorycznej wiedzy, czy też pomocy ze strony doświadczonych menadżerów, wysokie wartości wsparcia.

Jak widać - możliwości na pozyskanie kapitału jest wiele. Rozpoczynając swoja przygodę z własną działalnością warto przeanalizować wszystkie dostępne opcje, starając się wybrać najodpowiedniejszą. Jest to ważna decyzja, od której może zależeć powodzenie przedsięwzięcia, ponieważ bez pieniędzy spełnienie marzenia o własnej firmie jest praktycznie niemożliwe. Podstawą jest dobrze opracowany i przemyślany biznesplan - często to on może być przepustką do kranika z pieniędzmi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów