0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co można wziąć w leasing - czyli wszystko o leasingu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród przedsiębiorców leasing cieszy się dużą popularnością. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele - przede wszystkim jest to efektywna pod względem ekonomicznym metoda finansowania inwestycji. Na tle pozostałych możliwości wyróżnia go prostota procedur, mniejszy koszt niż w przypadku np. kredytu oraz dostęp do różnego rodzaju sprzętów, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakup drogą tradycyjną (kredyt, gotówka) jest po prostu niemożliwy. Co można wziąć w leasing?

Co można wziąć w leasing?

Zgodnie z ustawową definicją przedmiot leasingu może stanowić “rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym”.

W związku z powyższym przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko to, co okaże się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, ta forma finansowania inwestycji może dotyczyć zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. W leasing można wziąć zatem:

  • maszyny,
  • lokale,
  • samochody - ciężarowe oraz osobowe,
  • linie produkcyjne,
  • sprzęt biurowy,
  • komputery
  • i wiele innych.

Wszystko zależy od wyobraźni przedsiębiorcy oraz od ofert dostępnych na rynku firm leasingowych. Warto mieć na uwadze, iż poszczególni leasingodawcy mogą znacząco różnić się pod tym względem.

Leasing oprogramowania - czy to możliwe?

W świetle przytoczonej wyżej definicji wątpliwości może budzić fakt leasingowania np. oprogramowania, które nie należy do kategorii środków trwałych firmy, ale jest wartością niematerialną i prawną. W takim wypadku przy tworzeniu umowy leasingu należy określić warunki korzystania nie z oprogramowania, ale z praw autorskich (licencji) do niego.

W przypadku tego rodzaju przedmiotów leasingu należy mieć na uwadze ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Bardzo często bowiem produkt, jakim jest oprogramowanie sprzedawany jest z licencją umożliwiającą jego użytkowanie tylko przez jedną firmę (leasingodawcę). Dlatego też konieczne jest uzyskanie zgody producenta na udzielenie finansowania w formie leasingu przedmiotów, których dalszą odsprzedaż zastrzega poprzez ograniczoną licencję.

Firmy leasingowe, które w swojej ofercie posiadają oprogramowanie, tego typu formalności mają już za sobą, dlatego nie powinno być problemów z zawarciem takiej umowy.

Pracownicy wzięci w leasing?

W obecnych czasach można mówić również o umowie leasingu dotyczącej pracowników. Polega to na wynajmie osób (pracowników tymczasowych), z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych (agencji pracy tymczasowej). Pracownicy tacy wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej.

Jest to optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy w krótkim okresie. Pozwala to na szybkie zaangażowanie personelu wówczas, gdy wymaga tego dany termin, lub gdy pracownik znajduje się na zwolnieniu lekarskim.

Specjalizacja firm leasingowych

Na rynku znajdują się firmy leasingowe, które specjalizują się w jednym rodzaju sprzętu, oraz firmy bardziej ogólne, oferujące szeroki zakres dostępnego u nich sprzętu. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie firmy leasingują wszystko - część z nich wybiera specjalizację w jednym z segmentów rynku, inne dostosowują swoją ofertę do popytu i trendu istniejącego na rynku.

W związku z powyższym, o ile z popularnym leasingiem samochodu osobowego nie powinno być problemu, to już bardziej specjalistyczny sprzęt może rodzić spore trudności z finansowaniem po stronie firmy leasingującej.

Podsumowując, korzyści wynikające z leasingu spowodowały, iż obecnie za pomocą tej formy finansowania można pozyskać praktycznie wszystko - wyobraźnię przedsiębiorców ograniczają jedynie oferty poszczególnych firm leasingowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów