0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o dotację - najczęściej popełniane błędy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy starali się o przyznanie unijne dofinansowanie doskonale wiedzą, jak ważnym etapem jest przygotowanie poprawnego wniosku. Bardzo często po wielu godzinach pracy i wypełniania okazywało się, że coś zostało przeoczone lub źle zinterpretowane i wniosek o dotację lądował w koszu. Poniżej prezentujemy najczęstsze błędy popełniane we wnioskach o dotację

Wniosek o dotację  - problemy z wypełnieniem

Wciąż można skorzystać z unijnych środków przeznaczonych na rozpoczęcie lub poprawienie kondycji własnej firmy. Podstawą do ubiegania się o pieniądze jest poprawny wniosek. Bardzo kreatywne i wyjątkowe projekty mogą nie zostać zaakceptowane, jeżeli będą zawierały nieprawidłowości. Należy zaznaczyć, iż wymaganie odnośnie wniosku są bardzo wysokie, a dla oceniających je osób, zarówno kryteria formalne, jak i jakość samego wniosku odgrywają bardzo ważną rolę.

Poprawne wypełnienie wniosku za pierwszym razem graniczy z cudem, choćby ze względu na zastosowany w nim język, który może okazać się niezrozumiały, szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy. Problemem może okazać się również zakres informacji, jakie należy podać na tym, zdawałoby się, początkowym etapie.

Składanie wniosku o dofinansowanie to również obowiązek przygotowania obszernej dokumentacji. Mimo wprowadzania wielu uproszczeń, większość programów wymaga złożenia wraz z wnioskiem dodatkowych załączników, które są wydawane przez różne urzędy, a na które czasami trzeba długo czekać.

Wniosek o dotację - najczęstsze błędy formalne

Wydaje się, iż sama procedura ubiegania się o dofinansowanie jest już tak skomplikowana, iż przyszłe problemy lepiej przewidywać i eliminować już na samym początku. Dlatego poniżej przestrzegamy przed błędami, które najczęściej pojawiają się przy wypełnianiu wniosku o dotację.

Można je podzielić na błędy formalne oraz merytoryczne. Do pierwszych z nich zaliczyć można:

 • niezałączenie elektronicznej wersji wniosku w formacie PDF,
 • podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione (tzn. niezgodnie z reprezentacją firmy),
 • brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby reprezentujące kopii załączników przedkładanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
 • brak wymaganych załączników do wniosku,
 • nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentacji,
 • różna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej,
 • inna nazwa i adres przedsiębiorcy we wniosku oraz w dokumentach rejestrowych firmy,
 • kod PKD niezgodny z charakterem projektu.

Wniosek o dotację - najczęstsze błędy merytoryczne

Z kolei najczęściej popełnianymi błędami merytorycznymi są:

 • niezgodność z założeniami programu,
 • błędy rachunkowe (w tym np. źle wyliczona wartość dofinansowania, nieprawidłowo wyliczone koszty w harmonogramie rzeczowo-finansowym),
 • błędnie sklasyfikowane koszty związane z projektem (niezgodnie z katalogiem kosztów obowiązującym dla instrumentu wsparcia),
 • niewystarczające uzasadnienie konieczności poniesienia wskazanych w projekcie wydatków.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na tak podstawowe kwestie, jak dane rejestrowe wnioskodawcy (NIP, numer KRS, numer wpisu do CEIDG) czy podawanie kwot z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Podsumowując - na przygotowanie wniosku przedsiębiorca musi zarezerwować sobie sporo czasu, włączając w to konieczność zdobycia kilku ważnych dokumentów w różnych instytucjach, wielokrotne sprawdzenie obliczeń oraz podstawowych danych. Dobrze jest zwrócić się z prośbą o pomoc do kogoś zaufanego, kto już miał do czynienia z wnioskiem o dofinansowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów