0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt dla przedsiębiorstw

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dla wielu przedsiębiorców kredyt i pożyczka to tożsame narzędzia finansowe. Są to jednak dwa różne produkty. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pierwszego z nich, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Kredyt - co to takiego?

Podstawą udzielanego kredytu jest umowa kredytowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Po drugiej stronie może wystąpić osoba prywatna, firma lub instytucja. Zarówno kapitałodawca, jak i kapitałobiorca zobowiązują się do określonych rzeczy: bank do udostępnienia danej sumy pieniędzy na jakiś cel, kredytobiorca zaś do wykorzystania jej zgodnie z ustalonym celem i zwrotu w umówionym terminie, wraz z należną prowizją i naliczonymi odsetkami.

Kredyt - co zawiera umowa?

Umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie. Jej podstawowe elementy to:

 • strony umowy,
 • cel kredytu,
 • jego wysokość i waluta,
 • zasady zaciągnięcia,
 • termin spłaty,
 • oprocentowanie i prowizje,
 • warunki zmiany i rozwiązania umowy,
 • zabezpieczenie,
 • regulacje na temat ewentualnej kontroli spłaty i wykorzystania kredytu,
 • sposób udostępnienia określonej kwoty kredytobiorcy (np. gotówką lub na konto).

Kredyt a zdolność kredytowa

Nie każdy może dostać kredyt. Bank zazwyczaj wymaga od kredytobiorcy dostarczenia dokumentów, na podstawie których można trafnie ocenić zdolność kredytową danej osoby, firmy lub instytucji. Jeśli z informacji wyniknie, że kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu lub postawić dodatkowe warunki finansowania. Mogą to być np. żądanie zabezpieczenia kredytu (zastaw) lub szczegółowy plan, którego celem będzie osiągnięcie zdolności kredytowej.

Kredyt dla osoby prywatnej - rodzaje

 • Kredyt konsolidacyjny - jak sama nazwa wskazuje, służy do konsolidacji zobowiązań. Ułatwienie dla osób z dużą liczbą zaciągniętych kredytów - umożliwia zamianę ich na jeden dług.
 • Kredyt budowlany - za jego pomocą finansuje się budowę domu/mieszkania.
 • Kredyt hipoteczny - służy do finansowania budowy lub zakupu nieruchomości mieszkalnej - jego zabezpieczeniem jest objęcie danego obiektu hipoteką.
 • Kredyt odnawialny - otwarta na jakiś czas linia kredytowa związana z bieżącymi wydatkami, która może się automatycznie odnawiać po upływie okresu kredytowania.
 • Kredyt gotówkowy - kredyt wypłacany w gotówce, bez określonego celu.
 • Kredyt bezgotówkowy - finansowanie celowe - np. na zakup auta, przelewane na konto kredytobiorcy.
 • Kredyt refinansowy - kredyt hipoteczny służący do spłaty innego kredytu - często również hipotecznego.
 • Kredyt konsumencki - specjalny typ kredytu, którego zasady są regulowane specjalną ustawą. Gwarantuje kredytobiorcom rozmaite przywileje, np. czas na odstąpienie od umowy. Kredyt nie może być przeznaczany na budowę domu lub cele związane z działalnością gospodarczą.

Kredyt dla przedsiębiorstw i instytucji - rodzaje

 • Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym - prawo do krótkotrwałego debetu na rachunku bieżącym - klasycznym lub walutowym. Obowiązuje ustalony limit zadłużenia. Firma lub instytucja spłaca go w momencie, gdy na jej rachunku pojawiają się pierwsze wpływy.
 • Kredyt obrotowy - przeznaczany na bieżące zobowiązania firmy lub instytucji. Formowany na dwa sposoby - albo w kształcie transz z określonymi kwotami i terminami, albo jako linia kredytowa. Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny - w zależności od zawartej z bankiem umowy.
 • Kredyt inwestycyjny - przeznaczony na inwestycje firmy. Maksymalna długość spłacania to 60 miesięcy. Jeśli zakładana jest jednorazowa jego spłata wraz z odsetkami, czas ten skraca się do 6 miesięcy. Okres jego wykorzystywania może trwać maksymalnie do terminu zakończenia inwestycji.
 • Kredyt na inwestycje wskazane - typ kredytu inwestycyjnego, w którym finansowanie jest przeznaczane na określony, wskazany przez kredytodawcę cel. Zawężenie celu kredytowania jest rekompensowane zazwyczaj korzystniejszymi zasadami lub uproszczonymi procedurami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów