Poradnik Przedsiębiorcy

Niskooprocentowane pożyczki i kredyty dla przedsiębiorców

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem, przedsiębiorca staje przed problemem pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich czy krajowych programów operacyjnych jest często ograniczona. Gdzie młody biznesmen powinien poszukiwać finansowego wsparcia? Możliwości jest kilka – złożenie wniosku o kredyt gotówkowy, zawarcie umowy partnerskiej z aniołem biznesu oraz poszukanie ofert pożyczek - dobrym rozwiązaniem mogą być niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców. Te ostatnie mogą być ciekawym, a przede wszystkim tanim źródłem finansowania powstającej organizacji.

Niskooprocentowane pożyczki ze środków Unii Europejskiej

Młodzi przedsiębiorcy często mają problem z pozyskaniem środków finansowych od banków, gdyż te niechętnie udzielają pożyczek osobom, nieposiadającym historii kredytowej, których projekty charakteryzują się znacznym ryzykiem niepowodzenia. Z pomocą przychodzi Unia Europejska, wspierająca finansowo te inicjatywy, które nie mają większych szans na pozyskanie finansowania z innych źródeł. Program JEREMIE skierowany jest to sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą pozyskać niskooprocentowane pożyczki, które z pewnością przyczynią się do rozwoju prowadzonej działalności.

O wsparcie finansowe z JEREMIE mogą ubiegać się firmy, które:

 • zatrudniają do 250 pracowników,
 • obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro,
 • mają siedzibę w województwie, w którym działa inicjatywa JEREMIE,
 • nie posiadają wystarczających środków (zabezpieczeń o odpowiedniej wielkości) do realizacji projrktu.

Kredyt otrzymany przy wsparciu JEREMIE powinien być przeznaczony przede wszystkim na inwestycje w środki trwałe, modernizację czy informatyzację.

Kredytem JEREMIE nie można sfinansować:

 • zaciągniętych innych kredytów,
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • działalności bieżącej firmy.

Uwaga!

30 sierpnia 2017 roku została uruchomiona inicjatywa JEREMIE2

W ramach JEREMIE2 pierwszą umowę podpisano z trzema pośrednikami pożyczki: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie. Stopniowo umowa w sprawie JEREMIE podpisywana jest z kolejnymi pośrednikami - województwami.

Od 2017 roku w ramach JEREMIE funkcjonuje (lub ma funkcjonować):

 • mikropożyczka w wysokości nie przekraczającej 100 tys. zł - maksymalnie można ją zaciągnąć na 5 lat
 • pożyczka rozwojowa do 500 tys. zł . maksymalnie można ją zaciągnąć na 7 lat.

Cel pożyczek nie będzie określony, ale pośrednicy będą weryfikowali realność zamierzeń i szanse na spłatę.

Jak są udzielane niskooprocentowane pożyczki?

Niskooprocentowane pożyczki udzielane są następująco. Pieniądze z Funduszy Europejskich trafiają do budżetu województw, które część otrzymanych środków finansowych powinny przeznaczać na dotowanie działalności małych przedsiębiorstw. Zwykle samorządowe jednostki administracyjne zakładają fundusze powiernicze, współpracujące z pośrednikami finansowymi. Jeśli przedsiębiorca chce ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę, musi udać się do takiego pośrednika, czyli fundacji, regionalnej agencji rozwoju przedsiębiorczości czy wyznaczonego banku. Po złożeniu stosownych dokumentów młody biznesmen otrzymuje dofinansowane, które w określonym czasie powinien spłacić. Zwrócone środki trafiają z powrotem do funduszu powierniczego i przeznaczane są na rozwój kolejnych inicjatyw.

Niskooprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla nowych przedsiębiorców oferuje niskooprocentowane pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W ramach tego programu wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Młody przedsiębiorca może ubiegać się o ponad 81 tys. zł dofinansowania.  

Niskooprocentowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego są o tyle korzystne, gdyż ich oprocentowanie wynosi 1/4 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorca nie musi martwić się o wzrost wysokości raty odsetkowej, gdyż będzie ona naliczana według stałej stopy procentowej ustalonej w podpisanej umowie. Biznesmen w ciągu 7 lat będzie miał możliwość dokonania spłaty udzielonego dofinansowania.

Uwaga!

W 2017 roku ruszył program "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II"

Program "Wsparcie w starcie II", to pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. W ramach tego programu:

 • Maksymalna kwota pożyczki to:
  • 87 tysięcy złotych (ok.20-krotność przeciętnego wynagrodzenia) - na podjęcie działalności;
  • 26 tysięcy złotych (ok.6-krtoność przeciętnego wynagrodzenia) - na zatrudnienie bezrobotnego,
 • Preferencyjne warunki – oprocentowanie 0,4375% w skali roku.
 • Okres spłaty do 7 lat.
 • Projekt organizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.