0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie dla firm w związku z koronawirusem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd przyjął kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które mają wspomóc przedsiębiorców i pracowników w walce ze skutkami działań pandemii wywołanej przez COVID-19. Wśród najważniejszych możemy wymienić możliwość 3-krotnej wypłaty świadczenia postojowego, rozszerzenie katalogu firm uprawnionych do zwolnienia z zapłaty ZUS, czy wsparcia finansowego w ramach tzw. Traczy Finansowej. Opiszemy również podatkowe konsekwencje związane z otrzymaniem wsparcia w ramach tarczy oraz rozliczeniem darowizn na rzecz walki z koronawirusem. Sprawdź, jak Tarcza Antykryzysowa może wspomóc Twoją firmę!

Tarcza Antykryzysowa - praktyczne vademecum cz. II

Pobierz darmową broszurę w formacie PDF.

Do pobrania:

Tarcza antykryzysowa - praktyczne vademecum II.pdf

Świadczenie postojowe - wypłata możliwa aż 3 razy

Pierwotnie przepisy wprowadzone w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej zakładały wypłatę jednorazowego świadczenia postojowego zarówno dla przedsiębiorców jak również pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak ze względu na pogłębiający się kryzys spowodowany epidemią rząd podjął decyzję o możliwości wypłat świadczenia postojowego nawet 3-krotnie. 

Sprawdź, jak uzyskać środki w ramach świadczenia postojowego: Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Rozszerzenie katalogu firm uprawnionych do zwolnienia z zapłaty ZUS

Pierwsze regulacje dotyczące tarczy wprowadziły możliwość zwolnienia z opłacania składek w okresie od marca do maja 2020 r. jedynie dla wybranych grup przedsiębiorców, tj. samozatrudnionych oraz zakładów pracy zgłaszających do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób. Obecnie firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników będą mogły skorzystać z trzymiesięcznego umorzenia 50% należności składkowych. Ulgę tę uzyskają również firmy założone przed 1 kwietnia 2020 roku, a nie jak dotychczas założone maksymalnie 31 stycznia.

Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić by skorzystać z 100% lub 50% zwolnienia płatności składek: Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy

Terminy badań lekarskich i szkoleń BHP dla pracowników w czasie epidemii 

Tarcza Antykryzysowa pozwala na przeprowadzenie badań lekarskich w późniejszych terminach tzn. pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zmiany dotyczą również szkoleń BHP tzn. dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przeczytaj, jakie zasady przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP obowiązują w dobie epidemii COVID-19: Terminy badań lekarskich i szkoleń BHP dla pracowników w czasie epidemii

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem - rozliczenie na gruncie PIT i VAT

Ustawodawca wprowadza korzyści podatkowe dla podatników dokonujących darowizn na rzecz walki z koronawirusem. Pozwala na rozliczenie na gruncie podatku dochodowego darowizny już na etapie wyliczenia okresowej zaliczki. Rozliczenia darowizny będzie można dokonać również w zeznaniu rocznym za 2020 rok. Podatnik po spełnieniu określonych warunków będzie mógł odliczyć 200% wartości darowizny.

W kwestii podatku VAT od darowizny dokonanej na rzecz walki z koronawirusem podatnik opodatkowuje ją stawką 0%, co również jest korzystnym rozwiązaniem, bowiem w standardowych przypadkach darowizny podatnik jest zobowiązany do jej opodatkowania i wykazania VAT należnego jeżeli miał prawo do odliczenia VATu od zakupu wedle stawki przewidzianej dla danego towaru.

Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć darowiznę na rzecz walki z koronawirusem zarówno na gruncie podatku dochodowego oraz VAT: Darowizna na rzecz walki z koronawirusem – rozliczenie na gruncie PIT i VAT.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się dofinansowanie części bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Maksymalna kwota jaką można uzyskać to 7200 zł. 

Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić oraz jak wypełnić wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności: Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych!

Tarcza finansowa, czyli wsparcie finansowe dla każdej firmy!

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Finansowej, która ma stanowić pomoc finansową - niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców (mikro, małych, średnich oraz dużych). Łączny wartość Tarczy Finansowej to 100 mln zł. Część subwencji, po spełnieniu określonych warunków będzie mogła zostać umorzona.

Przeczytaj, jakie warunki należy spełnić by ubiegać się o środki w ramach Tarczy Finansowej oraz jak ubiegać się o jej umorzenie: Tarcza finansowa, czyli wsparcie finansowe dla mikro-, małych, średnich i dużych firm!

Mikropożyczka 5000 zł również dla samozatrudnionych! Nowelizacja tarczy!

Dotychczasowe przepisy tarczy nie były dość precyzyjne i wywoływały wątpliwości interpretacyjne zarówno po stronie przedsiębiorców jak i urzędów pracy, które ich udzielają. O pożyczkę do 5000 zł mogą wg najnowszych przepisów ubiegać się również osoby samozatrudnione, które nie zatrudniają pracowników.

Sprawdź, jak ubiegać się o mikropożyczkę oraz jakie warunki należy spełnić by ją umorzyć: Mikropożyczka 5000 zł dla wszystkich! Nowelizacja Tarczy!

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej – czy stanowi przychód dla przedsiębiorcy?

W ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy skorzystali i będą korzystać z wielu rozwiązań jak chociażby zwolnienie z płatności składek ZUS, mikropożyczka i jej umorzenie, czy zawieszenie poboru zaliczek na PIT pracowników. W zależności od charakteru wsparcia może ono stanowić przychód przedsiębiorcy, który w niektórych przypadkach może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Dowiedz się, czy wsparcie otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu: Przychód ze wsparcia Tarczy Antykryzysowej - czy powstanie?

Przedsiębiorcy zgłoszeni do ulgi na start nie skorzystają ze zwolnienia z ZUS

Tylko przedsiębiorcy spełniający odpowiednie warunki mają prawo wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za okres 3 miesięcy (marzec - maj 2020). Przywilej ten nie dotyczy jednak osób, które korzystają z sześciomiesięcznej ulgi w opłacaniu składek.

Przeczytaj i dowiedz się, dlaczego przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start ZUS nie mogą skorzystać ze zwolnienia: Ulga na start pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS

Zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości 

W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie lub odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Podstawowym warunkiem do uzyskania zwolnienia z podatku jest pogorszenie się płynności finansowej przedsiębiorstwa w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sprawdź, jak skorzystać ze zwolnienia lub odroczenia płatności podatku od nieruchomości: Zwolnienie lub odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości!

Pomoc dla rolników w czasie pandemii

Regulacje prawne w ramach Tarczy Antykryzysowej przewidziały również ulgi i świadczenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS takie jak np.: możliwość zwolnienia rolników z opłacania składek KRUS, zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci do 8 lat, których jednostki szkolne zostały zamknięte na czas epidemii oraz zasiłek chorobowy na okres kwarantanny.

Dowiedz się, na jaką pomoc w czasie pandemii możesz liczyć jako rolnik: Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Elektroniczny czynny żal

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców rząd wprowadził możliwość złożenia czynnego żalu w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. W tym celu można złożyć zawiadomienie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego.

Przeczytaj, jak złożyć czynny żal w formie elektronicznej: Elektroniczny czynny żal - jakie elementy powinien zawierać?
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów