0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sposób na poprawę płynności finansowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płynność finansowa oraz stały dostęp do gotówki, poza generowanym przez przedsiębiorstwa zyskiem, należą do najważniejszych celów firmy. Często mają na nią wpływ czynniki niezależne od przedsiębiorcy, które mogą wynikać z nieregularnych płatności kontrahentów, załamania popytu, zmiany cen surowców, czy pojawienia się silnej konkurencji. Jaki jest możliwy sposób na poprawę płynności finansowej?

Kredyt obrotowy

Do jednej z najbardziej popularnych form umożliwiających poprawę płynności finansowej  należy kredyt obrotowy. Służy on do finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, np. nabycia towarów, materiałów, regulowanie bieżących zobowiązań. Kredyt jest przyznawany zazwyczaj na okres 12 miesięcy, jednak banki przewidują także możliwość podpisania umowy do 36 miesięcy. Wyróżniamy kredyty odnawialne oraz nieodnawialne. Drugi z nich może zostać udzielony jednorazowo lub w kilku transzach. Natomiast w pierwszym z nich przedsiębiorca posiada możliwość odnowienia kredytu. Warunkiem koniecznym takiej sytuacji jest uregulowanie zobowiązania w całości przed końcem terminu spłaty. Niewątpliwą zaletą w tym wypadku jest fakt, iż kredyt taki może być wielokrotnie spłacany. Spłata wysokości zobowiązania umożliwia ponowne uruchomienie limitu.

Koszty kredytu zależne są od wielu czynników, do których należą między innymi: kondycja finansowa przedsiębiorstwa, profil jego działalności, czas prowadzenia działalności, historia kredytowa. Na ich podstawie bank szacuje ryzyko udzielenia kredytu. Podstawowym kosztem kredytu dla przedsiębiorcy, są odsetki. Jednak w zależności od banku mogą być pobierane także inne opłaty, przykładowo: prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, czy też opłata za otworzenie rachunku. Istotną wadą tej formy kredytowania są trudności uzyskania odpowiednich form zabezpieczenia wymaganych przez banki, co stanowi szczególny problem dla podmiotów rozpoczynających działalność.

Linia kredytowa

Interesującą alternatywę dla kredytu obrotowego stanowi linia kredytowa. Dany instrument finansowy stanowi wyznaczony limit kredytowy, do którego może zadłużyć się przedsiębiorca. Zadłużenie ma charakter odnawialny, a wysokość oraz termin zadłużenia są ustalane dobrowolnie. Ponadto, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, przedsiębiorca ma wpływ na kształtowanie spłaty zobowiązania, gdyż wymagana jest zapłata jedynie minimalnej kwoty (odsetek). Istnieje także możliwość uniknięcia płacenia odsetek, jeśli zwrot zobowiązania nastąpi przed określonym końcem spłaty (zazwyczaj jest to miesięczny okres rozliczeniowy). Okres umowy linii kredytowej trwa zazwyczaj do 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia limitu na kolejny rok.

Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie przez banki. Nie należy jednak brać pod uwagę wyłącznie oprocentowania (WIBOR 1M + marża), gdyż instytucje finansowe przewidują dodatkowe koszty posiadania linii kredytowej. Należą do nich: opłaty i prowizje za przyznanie linii, jej prolongata, zmiana wysokości limitu na wniosek klienta. Banki mogą także wprowadzać dodatkowe prowizje od niewykorzystanej kwoty kredytu. Należy pamiętać, by korzystając z linii kredytowej na bieżąco kontrolować kredyt, albowiem nieuregulowane zobowiązania będą generować coraz wyższe odsetki. Ten prosty sposób finansowania może stanowić pułapkę dla zbyt zachłannych przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów