Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć zakład przetwórstwa owoców i warzyw

Zakład przetwórstwa owoców i warzyw zajmuje się pierwotnym i pogłębionym przerobem owoców i warzyw na niżej wymienione:

 • wina owocowe, susze,

 • miody pitne,

 • konserwy warzywne i warzywno-mięsne,

 • marynaty owocowe i warzywne, kompoty,

 • dżemy, powidła, marmolady i konfitury,

 • soki,

 • napoje i nektary owocowe i warzywne,

 • mrożonki owocowo-warzywne.

Rodzaj produkowanych przetworów zależny jest przede wszystkim od pory roku. W czasie sezonu letniego, zakłady stawiają przede wszystkim na soki i napoje, natomiast zimą na dżemy, przeciery, marynaty itd. Mrożonki i susz mogą być produkowane niezależnie od pory roku.

Aby produkować przetwory owocowo-warzywne, zakład musi spełnić szereg wymogów sanitarno-higienicznych.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem zakładu przetwórstwa owoców i warzyw

Działalność zajmująca się produkcją, składowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem artykułami rolno-spożywczymi (w tym owocami i warzywami w stanie surowym lub przetworzonym) musi być zgłoszona wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS) właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Nie dotyczy to jednak:

 • rolników oraz przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przetwórstwo owoców i warzyw wymaga także rejestracji i zatwierdzenia zakładu w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Organem rejestracyjnym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PIS).Po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu można rozpocząć działalność. Wniosek o zatwierdzenie zakładu należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli zakład prowadzi jedynie obrót owocami i warzywami, musi poinformować o tym wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Osoby, które pracują w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw, muszą uzyskać określone przepisami prawa orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Otrzymane orzeczenie oraz wszystkie dokumenty z tym związane należy przechowywać w aktach osobowych pracownika, najlepiej w miejscu pracy, na wypadek kontroli organów urzędowej kontroli żywności.

Uwaga!

Jeżeli zakłady zajmują się dodatkowo skupem, przechowywaniem i sprzedażą grzybów, muszą zatrudniać klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców.

Określenie numeru PKD dla zakładu przetwórstwa owoców i warzyw

Z działalnością dotyczącą przetwórstwa owoców i warzyw łączą się trzy klasyfikacje:

10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:

 • przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków:

 • produkcję gotowych mrożonych ziemniaków,

 • produkcję ziemniaków purée w proszku,

 • produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów),

 • produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,

 • przemysłowe obieranie ziemniaków.

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:

 • produkcję soków z owoców i warzyw,

 • produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.