Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak założyć firmę budowlaną i skutecznie ją prowadzić?

Ze względu na ciężką sytuację na rynku pracy wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę - najczęściej podejmując tam pracę fizyczną. Decyzją przemawiającą za pozostaniem w kraju może być jednak założenie własnej działalności gospodarczej, o ile o zatrudnienie ciężko, o tyle prowadzący własny biznes nie mają na co narzekać - usługi remontowo-budowlane cieszą się ogromnym popytem. Jak założyć firmę budowlaną opisujemy krok po kroku w artykule!

Ogólna charakterystyka firmy budowlanej

Najogólniej rzecz ujmując, firma remontowo-budowlana zajmuje się po prostu robotami budowlanymi. Według przyjętej definicji roboty budowlane polegają na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, a także pracach związanych z przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką obiektu budowlanego. Mogą być one prowadzone na własny rachunek lub na podstawie zawartej umowy. Często spotykanym rozwiązaniem jest zlecanie ich części, a nawet całości, podwykonawcom.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy budowlanej

Prowadzenie firmy budowlano-remontowej zazwyczaj nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego bądź spełnienia innych dodatkowych warunków - każdy może założyć firmę budowlano-remontową. Wiadomo, fachowa wiedza oraz praktyczne doświadczenie niezwykle ułatwiają prowadzenie działalności oraz mogą być gwarancją jej utrzymania, kto bowiem zleci remont firmie, w której sam właściciel nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji? Tyczy się to również zatrudnienia pracowników, przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują zleconą pracę.

Jednak niektóre czynności w budownictwie wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Posiadając właściwe wykształcenie, można ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień, które umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy budowlanej

Przedsiębiorca ma do wyboru każdą formę prowadzenia działalności, wyjątek stanowi spółka partnerska, którą co do zasady mogą utworzyć jedynie wolne zawody. Ci, którzy zastanawiają się, jak założyć firmę budowlaną, często decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą. Przyszli przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć firmę budowlaną?

Postawą założenia firmy budowlano-remontowej jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta lub gminy i można zrobić to:

  • osobiście,

  • elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

  • elektronicznie bez wykorzystania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - przez profil zaufany ePUAP,

  • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Po wybraniu opcji trzeciej dodatkowo należy udać się osobiście do urzędu i potwierdzić swoją tożsamość.

Wybierając prowadzenie działalności w formie spółki z o.o., składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.

Określenie PKD dla firmy budowlanej

Wachlarz usług, które może świadczyć firma budowlano-remontowa jest niezwykle szeroki. Podstawowymi numerami PKD obejmującymi roboty budowlane wykończeniowe są te z działu 43, najściślej z nimi związane. Ponadto przedsiębiorcy mogą zwrócić uwagę na numery PDK z działu 41.

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy budowlanej

Przy wyborze formy opodatkowania na początku warto oszacować planowany przychód oraz wysokość ponoszonych kosztów.

Bardzo popularną formą opodatkowania, którą stosują firmy budowlano-remontowe jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To tzw. uproszona forma opodatkowania, gdzie podatek rozliczany jest od osiągniętego przychodu. W rezultacie jest to niezwykle korzystna opcja dla tych, którzy nie będą ponosili wysokich kosztów, ponieważ nie są brane pod uwagę. Stawka ryczałtu przy prowadzeniu firmy budowlano-remontowej wynosi 5,5%.