Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć firmę budowlaną i skutecznie ją prowadzić?

Ze względu na ciężką sytuację na rynku pracy wielu Polaków decyduje się na wyjazd za granicę - najczęściej podejmując tam pracę fizyczną. Decyzją przemawiającą za pozostaniem w kraju może być jednak założenie własnej działalności gospodarczej, o ile o zatrudnienie ciężko, o tyle prowadzący własny biznes nie mają na co narzekać - usługi remontowo-budowlane cieszą się ogromnym popytem. Jak założyć firmę budowlaną opisujemy krok po kroku w artykule!

Ogólna charakterystyka firmy budowlanej

Najogólniej rzecz ujmując, firma remontowo-budowlana zajmuje się po prostu robotami budowlanymi. Według przyjętej definicji roboty budowlane polegają na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, a także pracach związanych z przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką obiektu budowlanego. Mogą być one prowadzone na własny rachunek lub na podstawie zawartej umowy. Często spotykanym rozwiązaniem jest zlecanie ich części, a nawet całości, podwykonawcom.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy budowlanej

Prowadzenie firmy budowlano-remontowej zazwyczaj nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego bądź spełnienia innych dodatkowych warunków - każdy może założyć firmę budowlano-remontową. Wiadomo, fachowa wiedza oraz praktyczne doświadczenie niezwykle ułatwiają prowadzenie działalności oraz mogą być gwarancją jej utrzymania, kto bowiem zleci remont firmie, w której sam właściciel nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji? Tyczy się to również zatrudnienia pracowników, przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują zleconą pracę.

Jednak niektóre czynności w budownictwie wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Posiadając właściwe wykształcenie, można ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień, które umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszczalne formy prowadzenia firmy budowlanej

Przedsiębiorca ma do wyboru każdą formę prowadzenia działalności, wyjątek stanowi spółka partnerska, którą co do zasady mogą utworzyć jedynie wolne zawody. Ci, którzy zastanawiają się, jak założyć firmę budowlaną, często decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą. Przyszli przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć firmę budowlaną?

Postawą założenia firmy budowlano-remontowej jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta lub gminy i można zrobić to:

 • osobiście,

 • elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

 • elektronicznie bez wykorzystania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - przez profil zaufany ePUAP,

 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Po wybraniu opcji trzeciej dodatkowo należy udać się osobiście do urzędu i potwierdzić swoją tożsamość.

Wybierając prowadzenie działalności w formie spółki z o.o., składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.

Określenie PKD dla firmy budowlanej

Wachlarz usług, które może świadczyć firma budowlano-remontowa jest niezwykle szeroki. Podstawowymi numerami PKD obejmującymi roboty budowlane wykończeniowe są te z działu 43, najściślej z nimi związane. Ponadto przedsiębiorcy mogą zwrócić uwagę na numery PDK z działu 41.

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy budowlanej

Przy wyborze formy opodatkowania na początku warto oszacować planowany przychód oraz wysokość ponoszonych kosztów.

Bardzo popularną formą opodatkowania, którą stosują firmy budowlano-remontowe jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To tzw. uproszona forma opodatkowania, gdzie podatek rozliczany jest od osiągniętego przychodu. W rezultacie jest to niezwykle korzystna opcja dla tych, którzy nie będą ponosili wysokich kosztów, ponieważ nie są brane pod uwagę. Stawka ryczałtu przy prowadzeniu firmy budowlano-remontowej wynosi 5,5%.

Ci, którzy szacują, że ich dochód może wynieść nawet 100 000 zł lub więcej powinni zdecydować się na podatek liniowy. Stawka podatku w tym przypadku jest stała i wynosi 19% bez względu na wysokość dochodów.

Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na uwadze, że te dwie formy opodatkowania wykluczają stosowanie większości ulg podatkowych oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, tzw. skala podatkowa. Jak sama nazwa wskazuje podatek rozliczany jest według skali i wyróżnia się dwie stawki podatku: 18% i 32%. Próg pierwszy - do 85.528 zł zobowiązuje do opodatkowania dochodu 18% stawką, jego przekroczenie skutkuje obowiązkiem zastosowania stawki 32%. Podwyższona stawka nie tyczy się jednak całości osiągniętego dochodu, a jedynie nadwyżki kwoty 85.528 zł. W tej formie opodatkowania uwzględniana jest również kwota wolna od podatku, a także istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Firma budowlana z VAT czy bez VAT?

Działalność budowlano-remontowa przedmiotowo nie jest zwolniona z podatku VAT, innymi słowy, ze względu na typ działalności ustawodawca wyklucza ją ze zwolnienia.

Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak zdecydować się na zwolnienie podmiotowe z VAT, czyli ze względu na osiągany obrót, który nie może przekroczyć limitu 200 000 zł rocznie. Zobowiązuje to do pilnowania wysokości osiąganego dochodu, ponieważ w momencie przekroczenia limitu powstaje obowiązek zarejestrowania się do VAT jako czynny podatnik. Automatycznie czynność, która spowodowała jego przekroczenie jest już opodatkowana.

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie przysługuje jednak tym, którzy zamierzają dokonywać dostaw:

 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy,

 • terenów budowlanych.

Przedsiębiorca może także od początku prowadzić firmę budowlano-remontową jako czynny podatnik VAT. Zdecydowanie korzystne jest to dla tych, u których VAT naliczony (wydatki) będzie przewyższał VAT należny (przychody), a w szczególności gdy:

 1. usługi będą świadczone głównie na rzecz czynnych podatników VAT,

 2. rodzaj usług jest opodatkowany stawką poniżej 23%,

 3. w ramach działalności będą dokonywane transakcje wewnątrzwspólnotowe.

W każdym z tych przypadków, zarówno chcąc działać jako podatnik podmiotowo zwolniony, jak i czynny podatnik VAT, należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego deklarację VAT-R. Od początku 2015 roku nie ma obowiązku uzyskiwania potwierdzenia rejestracji (a w rezultacie zapłaty 170 zł). 

Szczegóły dotyczące kwestii wypełnienia deklaracji opisuje artykuł: Formularz VAT-R z szerokim omówieniem.

Ważne!

Należy pamiętać, że od 2017 roku niektóre usługi budowlane powinny zostać rozliczone w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT procedurę odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych należy zastosować, gdy:

 • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,
 • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Co ważne, w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Więcej na temat odwrotnego obciążenia w artykule: Odwrotne obciążenie w 2017 roku - usługi budowlane.

Składki ZUS - firma budowlana

Po złożeniu wniosku CEIDG-1 i VAT-R następnym krokiem jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy tam złożyć formularz ZUS ZUA, który ma na celu zgłoszenie osoby do ubezpieczeń.

Konto firmowe dla firmy budowlanej

Nie zawsze przedsiębiorca musi założyć konto firmowe, jest ono jednak konieczne w przypadku świadczenia usług na rzecz firm lub wtedy, gdy wartość jednorazowej transakcji przekracza 15 000 zł. Warunki założenia konta firmowego narzuca przedsiębiorcy bank. Zazwyczaj należy udać się do niego z:

 • zaświadczeniem (albo ksero i oryginałem do wglądu) o wpisie do CEIDG,

 • dowodem osobistym,

 • pieczątką firmową,

Niekiedy wymaga się również złożenia wzorów podpisów osób dysponujących kontem. Przed wyborem banku warto dokładnie zapoznać się z jego ofertą. Ważne, aby zwrócić uwagę na sposób dokonywania przelewów - czy jest to transakcja darmowa czy nie. Prowadząc działalność mogą być one dokonywane bardzo często, a każdorazowe płacenie za przelew może się okazać po prostu nieopłacalne. Pod uwagę należy również wziąć pozostałe opłaty związane z prowadzeniem konta.

Marketing w firmie budowlanej

Osoby, które choćby w minimalnym zakresie miały styczność z firmą budowlano-remontową zdają sobie na pewno sprawę z tego, że jest to specyficzny typ działalności, w której reklamą jest tak naprawdę wykonana praca. Czy decydując się na skorzystanie z usług firmy remontowo-budowlanej potencjalni nabywcy przeglądają strony internetowe? Otóż nie zawsze. Znaczącą rolę odgrywa tutaj polecenie jej przez innych - rodzinę czy znajomych.

Nie podlega więc wątpliwości, że aby skutecznie zdobywać kolejnych klientów przy każdym zleceniu bez wyjątku trzeba wykazywać pełen profesjonalizm tak, aby nabywca był w pełni zadowolony z jakości usług. To on przekaże opinię dalej - pozytywną lub negatywną, a to jakim odbije się echem, zależy od wartości wykonanej pracy.  

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości przyszłych przedsiębiorców i wyjaśniliśmy, jak założyć firmę budowlaną.