0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna w food trucku - kiedy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Właściciele food trucków posiadających kasy fiskalne mogą zastanawiać się, czy obowiązek stosowania kas fiskalnych online odnosi się do ich działalności. W niniejszym artykule wyjaśnimy, kiedy kasa fiskalna w food trucku jest obowiązkowa oraz kiedy powstaje obowiązek zakupu kasy fiskalnej w takiej sytuacji.

Na czym polega prowadzenie food trucka?

Food trucki to specyficzny rodzaj działalności gastronomicznej polegający na serwowaniu posiłków z ciężarówki. Ich prowadzenie jest stosunkowo prostsze niż w przypadku restauracji, gdyż sprzedawane posiłki przyrządzane są z przygotowanych już częściowo produktów. Zgodnie z przepisami w food truckach obowiązuje generalny zakaz przygotowywania żywności, poza obróbką termiczną. W praktyce oznacza to jedynie możliwość złożenia zamówienia i wydanie posiłku. W food trucku nie ma obsługi kelnerskiej, klient może szybko kupić posiłek na ulicy i zjeść go w dowolnym miejscu.

Najtrudniejszy element prowadzenia biznesu polegającego na serwowaniu posiłków z ciężarówki to konieczność spełnienia wymogów sanepidu. Food trucki, jak każdy inny punkt sprzedający jedzenie, muszą spełnić określone warunki, aby serwować posiłki. Mała powierzchnia w porównaniu do tradycyjnej restauracji może stanowić nie lada wyzwanie dla przedsiębiorcy, który przystosowuje ją pod kątem spełnienia wszystkich wymogów sanepidu.

Największym plusem prowadzenia food trucka jest mobilność i możliwość szybkiego dostosowywania się do klientów, zarówno w kwestii rodzaju serwowanych posiłków, jak i miejsca sprzedaży. W razie gdy wybrane przez przedsiębiorcę miejsce postoju food trucka okaże się nietrafione i nie przynosi oczekiwanych zysków, można rozważyć zmianę lokalizacji. W przypadku, gdy serwowane posiłki nie znajdują uznania, znacznie łatwiej jest zmienić rodzaj serwowanych posiłków w food trucku niż w restauracji, co często wiąże się nie tylko ze zmianą menu, lecz także kucharza czy dekoracji oddającej charakter miejsca.

Kasa fiskalna w food trucku – czy jest obowiązkowa?

Co do zasady istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców, których obroty nie przekroczyły kwoty 20 000 zł netto w skali roku (zwolnienie podmiotowe). W razie gdy działalność gospodarcza jest prowadzona przez niepełny rok, limit przelicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym roku.

Do limitu obrotów pozwalającego na zastosowanie zwolnienia z kasy rejestrującej należy wliczać wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, że sprzedaż na rzecz firm nie jest uwzględniana w limicie 20 000 zł.

Sprzedaż niektórych towarów i usług wyklucza podatników z możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Nie przysługuje ono przy świadczeniu usług związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Przedsiębiorcy prowadzący food trucki mogą zatem korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do limitu 20 000 zł.

Po przekroczeniu limitu 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych właściciele food trucków mają obowiązek instalacji kasy fiskalnej w food trucku w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przekroczony limit.

Kasy fiskalne online w gastronomii

Kasy fiskalne online zobowiązani są posiadać podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT, jednak pierwotne terminy wdrożenia kas online dla poszczególnych rodzajów działalności ze względu na pandemię COVID-19 zostały przesunięte. Początkowo obowiązek stosowania kas fiskalnych dla gastronomii miał zostać wprowadzony jeszcze w 2020 roku (od 1 lipca 2020 roku), jednak termin ten został zmieniony na 1 stycznia 2021 roku.

Prowadzenie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej on-line jest już obowiązkowe w przypadku „świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo”. Przez stacjonarne placówki gastronomiczne należy rozumieć miejsca zapewniające pełne wyżywienie przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”. Nie ma zatem znaczenia, czy dany punkt posiada miejsca do siedzenia, czy nie. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki i rodzaj oferowanych posiłków, na kasach fiskalnych on-line powinna być ewidencjonowana sprzedaż posiłków prowadzona w szczególności w tradycyjnych restauracjach, barach, bufetach, stołówkach, smażalniach, cukierniach, lodziarniach czy innych punktach handlowych, gdzie można zakupić posiłek przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji. Obowiązek stosowania kas on-line odnosi się do ogółu stacjonarnych placówek gastronomicznych działających zarówno na stałe, jak i sezonowo.

Czy w food trucku obowiązuje kasa fiskalna online?

Obowiązek wymiany sprzętu nie dotyczy całej branży gastronomicznej. Nowe przepisy nie obejmują placówek niestacjonarnych. Z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2021 roku wyłączone są zatem ruchome punkty sprzedaży typu food truck i automaty sprzedażowe.

Właściciele food trucków nie muszą zatem posiadać jeszcze kas fiskalnych online, co potwierdzają interpretacje podatkowe. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce muszą liczyć się jednak w przyszłości z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej online; ustawodawcy dążą do tego, aby każdy podatnik ewidencjonujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej posiadał kasę fiskalną online, co ułatwi sprawowanie kontroli i przyczyni się do większych wpływów do budżetu państwa. 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany harmonogramu wymiany kas on-line dla przedsiębiorców, jednak planuje się, by tradycyjne kasy fiskalne zostały wycofane z rynku od 2023 roku. Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż na kasach fiskalnych starego typu, którzy nie zostali zobligowani do wcześniejszego zakupu i używania kasy fiskalnej, nie muszą automatycznie robić tego do 1 stycznia 2023 roku. Pozostali podatnicy będą mieli możliwość używania tradycyjnych kas do czasu ich wyeksploatowania, później będą zmuszeni zakupić kasy fiskalne online.

Kasa fiskalna online w food trucku – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2020 roku (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął kwestię obowiązku stosowania kas fiskalnych online w food truckach.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych, polegającą na sprzedaży produktów typu fast food oraz napojów w różnych miejscach na terenie kraju podczas imprez i eventów na podstawie umów zawartych na obsługę gastronomiczną z organizatorami wydarzeń. Prowadzi on działalność gastronomiczną w mobilnej placówce gastronomicznej typu food truck. Sprzedaż prowadzona jest z samochodu gastronomicznego, a wszystkie produkty i potrawy przygotowywane są na miejscu z półproduktów zaakceptowanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Sprzedaż produktów jest rejestrowana na kasach rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma obowiązek wymienić dotychczasową kasę fiskalną na kasę fiskalną on-line i stosować ją do ewidencjonowania sprzedaży zgodnie z terminem wymiany kas fiskalnych dla placówek gastronomicznych.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, przyznając, że food trucki jako ruchome punkty sprzedaży posiłków nie podlegają obowiązkowi wcześniejszej instalacji kasy fiskalnej odnoszącego się do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, co następuje

„[…] należy stwierdzić, że Sklep Mobilny, w którym ma być prowadzona opisana powyżej działalność gastronomiczna prowadzona w „mobilnej placówce gastronomicznej typu »food truck«, spełnia definicję placówki gastronomicznej, ale konieczne jest jeszcze określenie, czy placówka ta ma charakter stacjonarny. W myśl definicji słownikowej »stacjonarny« to »znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia«. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

[…] trudno uznać ww. samochód typu »food truck« za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro samochód ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w samochodzie dokonywana jest sprzedaż usług gastronomicznych). Również z punktu widzenia klientów tego Sklepu nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

Mając na uwadze opis sprawy oraz ww. przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż produktów typu fast food oraz napojów prowadzona będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu »food truck« a nie stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wymienić dotychczas używanej kasy rejestrującej na kasę rejestrująca on-line”.

Czym charakteryzuje się kasa fiskalna online i jaki jest cel zmian?

Kasy fiskalne online różnią się od standardowych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tym, że urządzenia komunikują się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas. W ten sposób dane o dokonanych transakcjach sprzedaży docierają na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Kasy fiskalne online mogą być fiskalizowane automatycznie oraz programowane zdalnie w pewnym zakresie. Tego typu funkcje nie są dostępne dla tradycyjnych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Celem wprowadzonych zmian jest większa kontrola podatników poprzez zapewnienie możliwości analizy danych spływających z kas on-line na serwery Ministerstwa Finansów. Stosowanie kas on-line ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT. W konsekwencji spodziewane są większe wpływy do budżetu państwa poprzez ograniczenie szarej strefy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów