Poradnik Przedsiębiorcy

Samofakturowanie - kiedy nabywca wystawia fakturę?

Faktura VAT to podstawowy dokument poświadczający dokonanie transakcji sprzedaży. Zazwyczaj wystawia ją sprzedawca. Istnieje jednak możliwość, że to nabywca wystawi fakturę. Czym jest i na czym polega samofakturowanie (w literaturze można się spotkać także z angielskim określeniem self-billing) dowiesz się z poniższego poradnika.

Kiedy nabywca wystawia fakturę - samofakturowanie

Aby nabywca mógł wystawić fakturę, konieczne jest spisanie umowy. Sprzedawca upoważnia nabywcę do wystawiania faktur VAT w jego imieniu. W umowie powinno być jasno określone, jakich towarów lub usług dotyczy oraz jaki jest zakładany czas upoważnienia. W umowie określić należy także sposób zatwierdzania przez sprzedawcę wystawionych faktur przez nabywcę. Przy fakturach wystawianych przez nabywcę należy odnosić się do art.106e ustawy o VAT. Oprócz elementów, które powinny zawierać faktury wystawiane przez sprzedawców, ta wystawiona przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedawcy powinna zawierać oznaczenie samofakturowanie.

Kto może wystawić fakturę za sprzedawcę?

Zgodnie z art.106b ust.1 pkt 1 ustawy o VAT fakturę może wystawić:

  • podatnik podatku VAT,

  • podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze,

  • osoba prawna niebędąca podatnikiem.

Jakich czynności dotyczy samofakturowanie?

Wystawiane faktury mogą odnosić się do:

  • sprzedaży (dostawy towarów, świadczenie usług na terytorium kraju, jak również wewnątrzwspólnotowego eksportu i dostawy towarów),

  • zaliczek,

  • dostawy towarów i świadczenia usług przez polskiego podatnika, gdy miejscem transakcji jest terytorium państwa trzeciego.

Samofakturowanie a sprzedawca zwolniony z VAT

Podatnik zwolniony z VAT może wystawić fakturę. W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi zażąda od podatnika wystawienia faktury VAT, ma nawet taki obowiązek. Pod warunkiem, że żądanie zostało złożone w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano zapłatę). Wnioskując przez analogię, nabywca może wystawić fakturę w imieniu i na rzecz podatnika zwolnionego z podatku.

Samofakturowanie - czy warto?

Samofakturowanie może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jeśli otrzymujesz faktury z opóźnieniem albo gdy przeprowadzasz wiele podobnych transakcji z tym samym sprzedawcą. Dzięki samofakturowaniu nabywca będzie miał wpływ na terminowe rozliczenie podatku VAT. Pamiętać należy jednak, że podatek VAT będzie można odliczyć dopiero po zatwierdzeniu faktury przez sprzedawcę. Zatwierdzenie może nastąpić w formie elektronicznej. Po zatwierdzeniu sprzedawca musi zarejestrować fakturę w swoim systemie i na jej podstawie rozlicza należny podatek VAT. W ramach samofakturowania nabywca może także wystawiać duplikaty oraz korekty faktur.

Strony nie mają obowiązku informowania o zawartej umowie naczelnika urzędu skarbowego. Zatwierdzanie wystawionych przez nabywcę faktur nie wymaga podpisu sprzedawcy- formę zatwierdzania faktur podmioty ustalają dowolnie w umowie.