0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku, czynni podatnicy VAT składają strukturę pliku JPK_V7. Kolejna wersja jednolitego pliku kontrolnego została rozbudowana o część deklaracyjną, a część ewidencyjna posiada o wiele bardziej szczegółowe dane dotyczące zakupów i sprzedaży, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. Sprawdźmy, jakie oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K należy zawierać!

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Zgodnie z par. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

  • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
  • „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
  • „WEW” – dokument wewnętrzny.

Oznaczenie „RO” zobowiązani są stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują oznaczenia „RO” w JPK.

Oznaczenie „FP” dotyczy faktur wystawianych do paragonu. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących wykazywania sprzedaży w JPK ustawodawca uprościł sposób ujmowania w ewidencjach faktury do paragonów.

Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż). Dodatkowo faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają podstawy opodatkowania.

Oznaczenie „WEW” stosowane jest w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT. W związku z tym oznaczenie „WEW” przyporządkowane jest m.in. w przypadku:

  • prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
  • wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania – w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów lub wycofania środków trwałych na cele prywatne.

Przykład 2.

Pan Łukasz wystawił w maju 2024 roku paragon zawierający NIP firmy ABC. 30 czerwca firma ABC zwróciła się z żądaniem wystawienia faktury do paragonu. W jaki sposób pan Łukasz powinien wykazać sprzedaż w JPK_V7M?

W JPK_V7M za maj 2024 roku pan Łukasz powinien wykazać sprzedaż na podstawie łącznego raportu z kasy fiskalnej z dodatkowym oznaczeniem „RO”. Na podstawie raportu sprzedaż udokumentowana paragonem na rzecz firmy ABC zostanie opodatkowana w październiku i wykazana w części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W JPK_V7M za czerwiec 2024 roku pan Łukasz powinien wykazać wyłącznie w części ewidencyjnej wystawioną fakturę do paragonu na rzecz firmy ABC z dodatkowym oznaczeniem „FP”. Wystawiona faktura do paragonu nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego za czerwiec.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

  1. „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
  2. „WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
  3. „MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Z powyższych oznaczeń, częstym przypadkiem jest zakup towarów lub usług od podatników rozliczających VAT metoda kasową. Faktury takie posiadają dodatkową adnotację "metoda kasowa" a więc nabywca ma ułatwione zadanie i nie musi weryfikować dodatkowo swoich sprzedawców. Warto dodatkowo wskazać, że oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K nie są jedynymi oznaczeniami, które są wymagane. W strukturze JPK zawarte są jeszcze m.in. oznaczenia rodzaju dokonywanej sprzedaży oraz zakupu.

Podsumowując, oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K uszczegóławiają dane, jakie przekazywane są i przetwarzane przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu możliwe jest wyfiltrowanie m.in. wysokości sprzedaży paragonowej, a w przypadku czynności sprawdzających np. weryfikacja wyłącznie konkretnych faktur do paragonów w celu sprawdzenia, czy zostały wystawione do paragonu, który zawierał NIP nabywcy. W efekcie z jednej strony ustawodawca wprowadził usprawnienie dla podatników, zastępując obowiązek składania osobno deklaracji VAT i pliku JPK_VAT jednym obowiązkowym JPK w zmienionej strukturze. Z drugiej strony natomiast struktura JPK zawiera zdecydowanie bardziej szczegółowe informacje o dokonywanych transakcjach i stanowi utrudnienie dla przedsiębiorców, którzy muszą pamiętać o dodatkowym oznaczeniu dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K.

Oznaczenia dokumentów na potrzeby JPK V7 w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl oznaczanie dokumentów na potrzeby JPK V7 odbywa się już na etapie wprowadzania dokumentu. Dla przykładu raport fiskalny z kasy należy wprowadzić w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK należy wybrać RO.

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w jpk v7m i jpk v7k - księgowanie raportu z kasy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów