0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody identyfikujące w JPK- przykry obowiązek dla podatników!

Wielkość tekstu:

Wraz z początkiem II i III kwartału 2020 roku wejdzie w życie nowy JPK V7M i JPK V7K mający zastąpić dotychczasowy plik JPK VAT oraz deklarację VAT i połączyć je w jedno. Jako, że termin wdrożenia nowych przepisów jest już coraz bliżej to Ministerstwo Finansów wydało w lutym 2020 roku oficjalną broszurę informacyjną z wyjaśnieniami co zawiera nowy JPK i jak go wypełniać . Z broszury wynika, że podatnicy będą zobowiązani nie tylko określić grupę sprzedawanych towarów i usług, ale także oznaczyć procedury sprzedaży i zakupów. Jak stosować kody identyfikujące w JPK? Sprawdźmy!

Nowy JPK dla kogo?

Nowy plik JPK będą zobowiązani złożyć podatnicy podatku VAT, którzy dotychczas dokonywali rozliczeń w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dla pozostałych deklaracji VAT tj. VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 i VAT-14 będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy, czyli nic się tu nie zmieni.

Nowy JPK zastąpi deklarację VAT-7M i VAT-7K oraz dotychczasowy plik JPK_VAT.

Kody identyfikujące w JPK

Z dniem 01 kwietnia 2020 roku wejdzie w życie także nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, w myśli § 10 ust. 3 przy wypełnianiu części ewidencyjnej nowej struktury JPK należy oznaczyć grupę towarów i usług.

Które towary i usługi podlegają oznaczeniu? 

Zgodnie z § 10 ust. 3 nowego rozporządzenia dostawy towarów i usług zostaną oznaczone odpowiednim numerem oznaczenia:

 • 01 - dla napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • 02 - dla towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • 03- dla oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
 • 04 - dla wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • 05 - dla odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • 06 - dla urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • 07 - dla pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10,
 • 08 - dla metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy ustawy o VAT,
 • 09 - dla leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),
 • 10 - dla budynków, budowli i gruntów,
 • 11 - dla usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532),
 • 12 - dla usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • 13 - dla usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Co ważne dane grupy mają zostać przypisane do każdej faktury osobno, a jeżeli na jednej fakturze jest kilka grup towarów i usług to należy zaznaczyć wszystkie grupy, które występują na danej fakturze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów