0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrakt managerski a VAT - nowe stanowisko organów podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrakt managerski jest regulowany przepisami dotyczącymi zlecenia, które znajdują się w artykule 750 Kodeksu cywilnego - są one umowami o świadczenie usług. Stronami kontraktu są przedsiębiorca oraz:

  • osoba fizyczna lub

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub

  • osoba prawna.

Ważne!

Kontrakt managerski określa się jako umowę starannego działania z elementami umowy rezultatu. Może w nim pojawić się doprecyzowanie, na czym polega tutaj istota staranności.

 

Menedżer, kierując firmą, ma wykazywać się starannością. Innymi słowy, musi prawidłowo korzystać ze swoich zdolności w kierowaniu przedsiębiorstwem.

Opodatkowanie VAT

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podlegają usługi, które są wykonywane przez:

  • podatnika będącego osobą prawną,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

  • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Kontrakt managerski a samodzielne wykonywanie usług

To, czy usługi wykonywane przez menedżera są realizowane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, jest kluczowe przy określaniu opodatkowania.

W sytuacji, gdy usługi menedżera są realizowane przy użyciu infrastruktury i organizacji firmy, która zawarła z nim umowę, a wykonywane zadania nie są związane z jego osobistym ryzykiem ekonomicznym, wtedy z całą pewnością nie można mówić o samodzielnym wykonywaniu usług. Brak odpowiedzialności oznacza brak samodzielności. Nie ma więc mowy o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy obie strony umowy mają powiązania noszące znamiona stosunku pracy (na menedżerze nie ciąży ryzyko ekonomiczne związane z jego działaniami).

Do tej pory organy podatkowe uznawały jednak, że jeżeli menedżer opłaci składkę ubezpieczeniową, a wykupione przez niego ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną władz spółki, wówczas wykonuje on samodzielną działalność i jest podatnikiem VAT. Przy czym polisa powinna dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody - w spółce oraz osobom trzecim - z powodu nierzetelności lub nienależytych działań podczas wykonywania obowiązków.

Przykładem takiego stanowiska była interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 grudnia 2013 roku (sygn. IBPP2/443-812/13/KO), która dotyczyła sytuacji managera zawierającego z przedsiębiorcą kontrakt managerski. Umowa ta w treści miała zapis o świadczeniu usług zarządzających, w roli członka zarządu. Głównym warunkiem przy zawieraniu umowy było kupno przez zarządzającego (własnym sumptem) wspomnianej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - czyli manager ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Kontrakt managerski - nowe stanowisko organów podatkowych

Nowe światło na sprawę rzuciła interpretacja w podobnej sprawie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 maja 2015 (IPTPP1/4512-133/15-4/AK).

Ważne!

Zgodnie z nowym stanowiskiem Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi czynności wykonywane na podstawie kontraktu managerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wnioskodawca jako członek zarządu - manager działa w ramach struktury organizacyjnej spółki, nie ponosi kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki. W związku z tym działanie wnioskodawcy nie mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o VAT, gdyż nie spełnienia warunku samodzielności. W związku z powyższym czynności wykonywane na podstawie kontraktu managerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów