Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kradzież samochodu będącego środkiem trwałym firmy

Posiadanie firmowego samochodu wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem, w tym z ryzykiem jego utraty w wyniku kradzieży. Nawet tak nieprzyjemne zdarzenie wywołuje konsekwencje na gruncie podatków, dlatego warto wcześniej poznać zasady dotyczące postępowania po kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy.

Kradzież samochodu a amortyzacja

Kradzież samochodu stanowiącego środek trwały firmy wywołuje powstanie straty w majątku przedsiębiorcy. Co do zasady strata w środkach trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu, ale tylko w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi. W związku z tym, w przypadku kradzieży samochodu, w koszty zaliczyć można kwotę stanowiącą różnicę między jego wartością początkową, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.

Uwaga!!! Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć straty z tytułu kradzieży samochodu w całości zamortyzowanego. W takim przypadku jego wartość została zaliczona w koszty poprzez dokonane odpisy.

Konieczność posiadania AC

Aby możliwe było zaliczenie w koszty straty z tytułu kradzieży samochodu, dodatkowym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia dobrowolnego. Takim ubezpieczeniem jest każde, poza ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC).

Inne wymagania

Przy kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego zdarzenia. Powinno ono zostać zgłoszone odpowiednim organom (policji, ubezpieczycielowi). Ponadto przedsiębiorca powinien sporządzić odpowiedni dokument księgowy, w którym zostanie określona wielkość straty na podstawie ewidencji środków trwałych. Co ważne, odpowiedni zapis powinien znaleźć się również w tym dokumencie.

Należy pamiętać, iż do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie może zaliczyć strat wynikających z jego zaniedbań, braku staranności, nieracjonalnego działania oraz gdy przedmiot straty nie został prawidłowo zabezpieczony.