0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kradzież samochodu będącego środkiem trwałym firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadanie firmowego samochodu wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem, w tym z ryzykiem jego utraty w wyniku kradzieży. Nawet tak nieprzyjemne zdarzenie wywołuje konsekwencje na gruncie podatków, dlatego warto wcześniej poznać zasady dotyczące postępowania po kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy.

Kradzież samochodu a amortyzacja

Kradzież samochodu stanowiącego środek trwały firmy wywołuje powstanie straty w majątku przedsiębiorcy. Co do zasady strata w środkach trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu, ale tylko w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi. W związku z tym, w przypadku kradzieży samochodu, w koszty zaliczyć można kwotę stanowiącą różnicę między jego wartością początkową, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.

Uwaga!!! Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć straty z tytułu kradzieży samochodu w całości zamortyzowanego. W takim przypadku jego wartość została zaliczona w koszty poprzez dokonane odpisy.

Konieczność posiadania AC

Aby możliwe było zaliczenie w koszty straty z tytułu kradzieży samochodu, dodatkowym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia dobrowolnego. Takim ubezpieczeniem jest każde, poza ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC).

Inne wymagania

Przy kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu tego zdarzenia. Powinno ono zostać zgłoszone odpowiednim organom (policji, ubezpieczycielowi). Ponadto przedsiębiorca powinien sporządzić odpowiedni dokument księgowy, w którym zostanie określona wielkość straty na podstawie ewidencji środków trwałych. Co ważne, odpowiedni zapis powinien znaleźć się również w tym dokumencie.

Należy pamiętać, iż do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie może zaliczyć strat wynikających z jego zaniedbań, braku staranności, nieracjonalnego działania oraz gdy przedmiot straty nie został prawidłowo zabezpieczony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów