0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy podatek za użytkowanie samochodu do celów prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie nowego podatku, który obciąży kieszenie pracowników. Od korzystania z samochodu firmowego do celów prywatnych będzie naliczany ryczałt.

Ustawodawcy zauważyli, że w Polsce użytkowanych jest ok 800 tyś. pojazdów służbowych. Pracownicy korzystają z samochodów nie tylko do celów firmowych, ale również prywatnych. Wyjeżdżają nimi na wakacje, po zakupy czy też odebrać dziecko z przedszkola. Dość częstym widokiem na polskich drogach są pojazdy służbowe oklejone reklamami firmy, wraz z fotelikiem dziecięcym w środku. Od użytkowania samochodu do celów prywatnych pracownicy powinni zapłacić podatek. Osiągają bowiem przychód, ponieważ w innych okolicznościach eksploatowane byłoby ich prywatne auto. Jednak tylko nikła część pracowników jest faktycznie obciążana opłatą.

Obecnie przyjmuje się, że wycena wartości świadczenia, jakie otrzymuje pracownik z tytułu użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych powinna bazować na koszcie wynajmu takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów i taka wartość powinna stanowić podstawę do opodatkowania. Dodatkowo dzisiejszy sposób rozliczenia wymaga prowadzenia ewidencji przejazdu samochodem służbowym dla celów prywatnych, co jest bardzo uciążliwe.

Brak precyzyjnych i prostych przepisów w tym zakresie utrudnia obecnie rozliczenie użytkowania pojazdu oraz sprzyja nieujawnianiu takiej czynności dla celów podatkowych. Tworzy się więc tzw. szara strefa.

Projekt założeń ustawy o ułatwieniu warunków prowadzenia działalności gospodarczej (czyli tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej) zawiera m.in. zapis o rozliczeniu ryczałtowym użytkowanych pojazdów. Podstawą obliczenia ryczałtu byłaby wielokrotność stawki kilometrowej. Propozycja upraszcza obecne zasady rozliczenia takiego użytkowania. Ryczałt nie będzie jednak obejmować sytuacji uregulowanych umownie, np. poprzez umowę użyczenia bądź najmu pojazdu. To bowiem oznacza zastosowanie ogólnych zasad opodatkowania.

Ministerstwo Gospodarki wskazuje również, że w sytuacji odwrotnej, a więc użytkowania pojazdu prywatnego do celów służbowych, pracownicy mają wypłacany ekwiwalent w formie ryczałtu. Stąd też opodatkowanie osiąganych korzyści będzie analogiczne i sprawiedliwe.

Uproszczenie zasad opodatkowania z pewnością pozwoli na zwiększenie liczby pracowników obciążonych podatkiem, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów