Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od zajęcia - 2019

Kwota wolna od zajęcia, to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. 

Kwota wolna od zajęcia - 2019

Kwota wolna od zajęcia na 2019 rok kształtuje się następująco.

Wynagrodzenie z pracy

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. A zatem w 2019 roku wynosi ona 1687,50 zł (75% z 2250) za każdy miesiąc.

Świadczenie emerytalne

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnej emerytury. A zatem w 2019 roku wynosi ona 825 zł (75% z 1100) za każdy miesiąc