Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od zajęcia - 2021

Kwota wolna od zajęcia, to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. 

Kwota wolna od zajęcia - 2021

Kwota wolna od zajęcia na 2021 rok kształtuje się następująco.

Wynagrodzenie z pracy

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. A zatem w 2021 roku wynosi ona 2100,00 zł (75% z 2800) za każdy miesiąc.

Świadczenie emerytalne

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnej emerytury. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wskazujący wartość minimalnej emerytury, zostanie ogłoszony na początku 2021 r. na przełomie stycznia i lutego.