Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od zajęcia - 2019

Kwota wolna od zajęcia, to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egezkucyjnym. Stawki na 2019 rok mogą ulec zmianie, lecz ich wysokość na dzień dzisiejszy nie jest znana.

Kwota wolna od zajęcia - 2018

Kwota wolna od zajęcia na 2019 rok kształtuje się następująco.

Wynagrodzenie z pracy

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. A zatem w 2019 roku wynosi ona 1687,50 zł (75% z 2250) za każdy miesiąc.

Świadczenie emerytalne

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnej emerytury. A zatem w 2018 roku wynosi ona 750 zł (75% z 1000) za każdy miesiąc