Kwota wolna od zajęcia - 2022

Wielkość tekstu:

Kwota wolna od zajęcia, to kwota z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. 

Kwota wolna od zajęcia - 2022

Kwota wolna od zajęcia na 2022 rok kształtuje się następująco.

Wynagrodzenie z pracy

Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.  A zatem w 2022 roku wynosi ona 2 257,50 zł za każdy miesiąc.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów