0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Specjalne Strefy Ekonomiczne znikną w 2027 roku. Co powstanie zamiast nich?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czechy, Węgry, czy Słowacja zachęcają inwestorów zagranicznych, proponując im zwolnienie z podatku dochodowego na terenie całego kraju, poza najbardziej rozwiniętymi obszarami. Dzięki temu wygrywają z Polską w rywalizacji o zagraniczne inwestycje. Specjalne Strefy Ekonomiczne miały wspierać rozwój i zachęcać do inwestowania w ubogich regionach. Jednak nie do końca spełniły te oczekiwania i zostaną zlikwidowane do 2027 roku. Ich miejsce zajmie Polska Strefa Inwestycji.

Specjalne Strefy Ekonomiczne – jak działają?

Jak informuje art. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to obszary, które mają za zadanie wspierać rozwój nowych inwestycji, przyciągnąć inwestorów do najuboższych regionów, zmniejszyć bezrobocie. W pewnym stopniu udało się tego dokonać, jednak SSE zajmują jedynie 0,08% powierzchni Polski, co jest ograniczeniem dla inwestorów, którzy chcieliby skorzystać z przywilejów, jakie dają SSE, np. zwolnienie z CIT lub PIT do końca 2026 roku, utrzymanie wspieranej inwestycji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym SSE funkcjonują w określonych miejscach w Polsce i zarządzane są przez spółki:

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Krakowski Park Technologiczny.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK.
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości.
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice".
 • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Polska Strefa Inwestycji – co proponuje inwestorom?

30 czerwca 2018 roku powstała Polska Strefa Inwestycji, która obejmuje cały kraj. Jej sposób działania, zasady przydzielania wsparcia inwestorom, kto jest organem zarządzającym oraz jakie ma kompetencje, określa ustawa z dnia 20 maja 2018 o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162). W Polskiej Strefie Inwestycji można:

 • uzyskać zwolnienie z CIT lub PIT na terenie prawie całego kraju, a nie w wydzielonych strefach, jak w SSE,
 • starać się ulgę podatkową – jej wysokość zależy od lokalizacji i wielkości firmy: 10-50% dla dużych firm, 20-60% średnich i 30-70% dla małych i mikroprzedsiębiorstw,
 • zwolnienie z podatku na okres od 10 do 15 lat (zależne od lokalizacji inwestycji), a nie na 8,5 roku, jak w SSE,
 • inwestować w dowolnym miejscu w Polsce.

Inwestując ma obszarach dotkniętym większym bezrobociem, na terenach wiejskich, w średniej wielkości miastach, można otrzymać większe wsparcie, nie tylko na nowe inwestycje, ale także na rozwój istniejących firm, np. na wprowadzenie nowego produktu, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, zwiększenie zdolności produkcyjnej. Tylko w województwie mazowieckim wspierane są jedynie nowe inwestycje. Polska Strefa Inwestycji ma na celu przyciągnięcie do Polski nowych inwestorów zagranicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów