0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Marka pracodawcy - różne rodzaje kampanii

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Według autorki książki “Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” Julity Dąbrowskiej należy wyróżnić dwie perspektywy w przypadku rodzajów kampanii employer brandingowych. Pierwsza z nich: kto jest odbiorcą naszych działań, a druga: odpowiedź na pytanie, jaki jest główny przekaz.

W przypadku kampanii skierowanych do różnych odbiorców można podzielić je na wewnętrzne i zewnętrzne, natomiast przy drugiej perspektywie należy mówić o 4 rodzajach kampanii: wizerunkowych, edukacyjnych, rekrutacyjnych oraz CSR-owych.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę każdego typu kampanii z jego krótką charakterystyką.

Marka pracodawcy - rodzaje kampanii employer brandingowych:

Kampanie wizerunkowe

W tworzenie kampanii wizerunkowych najczęściej zaangażowanych jest wiele działów i pracowników firmy. Dlaczego? Ponieważ ten rodzaj kampanii jest swego rodzaju uzupełnieniem strategii działań promocyjnych, sprzedażowych i marketingowych. W tego rodzaju kampaniach odbiorców może być wiele - od konsumentów i pracowników przez media, aż do konkurencji.

Celem kampanii wizerunkowej jest budowanie świadomości marki pracodawcy oraz opowiadanie o wyjątkowych atrybutach wyróżniających firmę, a wszystko to uwzględniane jest w ramach długoterminowych działań. W trakcie budowania działań wizerunkowych każda marka powinna sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: czy marka pracodawcy jest znana? A jeśli tak, to jak bardzo? Jakie budzi skojarzenia? Odpowiedzi na te pytania pozwolą na dostosowanie komunikacji do grupy docelowej firmy - kandydatów do pracy, pożądanych partnerów biznesowych oraz samych konsumentów.

Kampanie edukacyjne

Ten rodzaj kampanii nastawiony jest głównie na pracowników i ich edukację w zakresie zasad obowiązujących w pracy, ich prawa oraz formy zarządzania. W tym przypadku stawia się na zmianę nastawienia i nawyków pracowników, tak aby uzyskać te pożądane przez pracodawcę. Jakie działania można prowadzić w ramach takiej kampanii? Mogą być to szkolenie, na których specjalista z prawa pracy opowie pracownikom o ich prawach. Także warsztaty i szkolenia dla kadry managerskiej i liderów zespołów mające podnieść ich kwalifikacje są tego rodzaju działaniami.

Kampanie  rekrutacyjne

Celem takich kampanii jest głównie konkurowanie z innymi firmami o najlepszych kandydatów. Kampanii rekrutacyjnych nie należy sobie odpuszczać. To w jaki sposób zaprezentujemy swoją firmę, zadecyduje z kim będziemy pracować. Formy działań przy kampaniach rekrutacyjnych mogą być różne. Od ogłoszenia, które przekaże najważniejsze informacje o firmie oraz zachęci do aplikowania, oferując jakąś wartość dodaną, unikatową dla kandydatów, po udział w targach pracy lub dniach otwartych uczelni wyższych, gdzie pracodawca może bezpośrednio zachęcić uczestników takiego spotkania do aplikowania.

Kampanie CSR-owe

Są to wszelkie działania firmy w ramach długoterminowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Co to oznacza w praktyce? Celem kampanii CSR jest promowanie idei firmy społecznie odpowiedzialnej, czyli np. akcentowanie poszanowania prawa człowieka, konsumentów czy dbałość o środowisko naturalne. Na politykę CSR-ową firmy zwracają uwagę nie tylko jej potencjalni czy obecni pracownicy, lecz także konsumenci, dla których ważne jest to, czy firma przestrzega międzynarodowych praw pracowników lub czy pozyskiwane bądź wytwarzane przez nią produkty nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

Każdy rodzaj kampanii różni się od siebie, dlatego należy odpowiednio rozważyć, jak ma być budowana nasza marka pracodawcy. Na samym początku wszelkich działań employer brandingowych należy odpowiednio zaplanować każdy rodzaj kampanii i sumiennie go realizować. Wszystkie działania firmy muszą być spójne z opracowaną strategią, ponieważ każda próba wyłamania się ze składanych publicznie obietnic pracodawcy zostanie zauważona przez odbiorców, a wtedy często trudno jest odbudować na nowo skrupulatnie budowaną markę pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów