0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

MPP - ochroni podatników przed sankcjami białej listy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

27 stycznia 2020 roku do Komisji Prawniczej trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który m.in. ma zmienić brzmienie art. 22p ust. 4 ustawy o PIT, czyli zostaną dodane warunki, dzięki którym podatnik będzie miał prawo ująć w kosztach wydatek wpłacony na inny rachunek bankowy niż ten widniejący na białej liście. Czy mechanizm podzielonej płatności (MPP) uchroni podatników od sankcji białej listy? Odpowiadamy!

MPP ratunkiem przed sankcją białej listy?

Projekt ustawy przewiduje, że po zmianach, które miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z ust. 4 art. 22p ustawy o PIT w przypadku gdy zapłata należności nie zostanie uregulowana na rachunek wskazany na białej liście to podatnik ma prawo ująć dany wydatek w kosztach pod warunkiem, że:

  •  przy pierwszej płatności na ten rachunek złoży o tym zawiadomienie w ciągu 7 dni od dnia przelewu do naczelnika swojego US (obecnie podatnik ma jedynie 3 dni na złożenie takiego zawiadomienia);
  • otrzyma informację od banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub wystawcy faktury wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem wykorzystywanym w zakresie działalności, o której mowa w art. 14 ust. 2h ustawy o PIT;
  • zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP);
  • była to transakcja WNT, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Od 1 kwietnia 2020 r. płacąc podzieloną płatnością podatnicy nie będą musieli się martwić o białą listę. Co ważne przepis ten będzie działał wstecz, czyli będzie obowiązywał także transakcje od 1 stycznia 2020 roku.

Rozszerzenie warunków pozwalających na uniknięcie konsekwencji zapłacenia należności na rachunek nieznajdujący się na białej liście jest zdecydowanie pozytywną zmianą dla przedsiębiorców. Jednocześnie ustawodawca subtelnie przekonuje i zachęca podatników do stosowania MPP, co z pewnością jest dla nich wygodnym rozwiązaniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów