0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja oznaczeń MPP - kolejne zmiany w JPK!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Minister finansów zapowiada kolejne zmiany w plikach JPK_V7. Jeszcze niedawno zapowiadano obowiązek oznaczenia każdej transakcji. Po konsultacjach społecznych rząd zmienia zdanie i przewiduje, że będzie miała miejsce całkowita likwidacja oznaczeń MPP w plikach JPK!

Czym jest mechanizm podzielonej płatności MPP?

MPP to inaczej mechanizm podzielonej płatności bądź split payment. Polega na dokonywaniu płatności za fakturę na dwa oddzielne rachunki bankowe: wartość netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, natomiast VAT na jego specjalny rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy tylko dla niektórych transakcji wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przy czym wartość brutto transakcji pomiędzy przedsiębiorcami musi wynosić co najmniej 15 tys. zł. Jeszcze niedawno zapowiadano obowiązek oznaczenia MPP w plikach JPK wszystkich transakcji, nie tylko tych, dla których split payment jest obowiązkowe.

Brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT o wartości transakcji przekraczającej 15 tys. zł może skutkować sankcją w wysokości do 30% kwoty podatku danej transakcji. Nabywca może być obarczony sankcją solidarnie ze sprzedawcą, jeśli nie dokona płatności w odpowiedni sposób.

Likwidacja oznaczeń MPP

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano propozycje zmian po konsultacjach społecznych, gdzie Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie co do obowiązkowych oznaczeń MPP w plikach JPK.

W § 11 rozporządzenia w ust. 2 uchylono pkt 2 określający dodatkowe oznaczenie dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie MPP.

Na chwilę obecną nie jest znana data, kiedy ma nastąpić likwidacja oznaczeń MPP w plikach JPK

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów