0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczanie faktur MPP wciąż stanowi problem dla podatników VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymałem fakturę na kwotę 1000 zł brutto za usługę – na dokumencie widnieje adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Czy jestem zobowiązany dokonać płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności?

Mateusz, Warszawa

 

Od 1 listopada 2019 roku wszedł w życie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (od 1 lipca 2018 roku do 31 października 2019 roku był dobrowolny). Od tego momentu każdy podatnik VAT jest zobowiązany dokonywać płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zakupów towarów i usług powyżej 15 000 zł brutto wymienionych w załączniku 15 do ustawy o VAT.

MPP – na czym polega

Jak wskazuje art. 108a ust. 2 ustawy VAT mechanizm podzielonej płatności (dalej jako MPP) polega na uiszczaniu przez nabywcę płatności na dwa rachunki. Wartość netto (w całości lub w części) z faktury należy wpłacić na rachunek rozliczeniowy dostawcy przez niego wskazany lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Kwotę podatku VAT (w całości lub w części) trzeba wpłacić na konto rachunku VAT sprzedawcy. Podatnicy VAT, których obowiązuje zastosowanie MPP, dokonują przelewu za pomocą komunikatu, nie muszą więc rozdzielać dwóch płatności samodzielnie. Po jej wyborze kwota z faktury zostanie przekazana na dwa rachunki bankowe automatycznie.

Należy pamiętać, że płatności z MPP nie można dokonywać na rachunek ROR.

Kogo dotyczy mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

Od 1 listopada 2019 roku MPP dotyczy:

  • transakcji o wartości powyżej 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, w których obowiązek podatkowy powstał po 31 października 2019 roku;
  • sprzedaży lub zakupu towarów i usług z załącznika 15. do ustawy VAT;
  • transakcji dokonywanych przez podatników (czynnych lub zwolnionych z VAT).

Przykład 1.

Podatnik VAT wystawił fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” na kwotę 17 000 zł brutto na towary, które znajdują się w załączniku 15. do ustawy VAT. W takim przypadku nabywca jest zobligowany dokonać płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Często podatnicy VAT wystawiają faktury, na których widnieje adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, nawet jeśli wartość transakcji nie przekracza kwoty 15 000 zł brutto i dany towar/usługa nie zostały wykazane w załączniku 15. do ustawy VAT. Nabywca powinien każdorazowo zweryfikować, czy jest obowiązany zastosować split payment.

Przykład 2.

Nabywca zamówił książki na kwotę 300 zł. Sprzedawca wystawił fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca nie ma obowiązku zapłacić za towar za pomocą MPP.

Przykład 3.

Między dwoma podatnikami VAT została zawarta umowa na usługę budowlaną objętą mechanizmem podzielonej płatności na łączną kwotę 25 000 zł brutto. Zgodnie z umową usługę rozłożono na dwa etapy, a więc będą wystawione dwie faktury: jedna na kwotę 16 000 zł brutto, druga na 9000 zł brutto. Na obu dokumentach zawarto adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Co należy zrobić?

Aby zastosować mechanizm podzielonej płatności, wystawiona faktura musi przekraczać 15 000 zł brutto – bez względu na wartość całej transakcji. Fakturę na kwotę 16 000 zł brutto obowiązuje zastosowanie MPP, natomiast na 9000 zł brutto już nie.

Przykład 4.

Sprzedawca wystawił fakturę na towary, które znajdują się w załączniku 15. do ustawy VAT na kwotę 10 000 zł brutto. Na fakturze widnieje adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Faktura nie przekracza 15 000 zł brutto, a więc nabywca ma możliwość dobrowolnego zastosowania MPP.

Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności

Podatnicy VAT nadal mają wybór w kwestii zastosowania MPP dla innych towarów lub usług, które nie znajdują się w załączniku 15. ustawy VAT.

Przykład 5.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę 16 000 zł brutto za usługę, która nie znajduje się w załączniku 15. ustawy VAT. Na fakturze znajduje się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca nie ma obowiązku dokonać płatności za pomocą MPP.

MPP – równowartość 15 000 zł brutto czy powyżej 15 000 zł brutto?

Wielu podatników ma także problem z ustaleniem wartości. Według art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców MPP obejmuje transakcje przekraczające 15 000 zł brutto.

Mechanizm podzielonej płatności odnosi się zatem do kwot, które ogółem wynoszą powyżej 15 000 zł brutto, stąd wszystkie transakcje opiewające na jej równowartość nie zobowiązują do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

MPP – TAKMPP – NIE
Kwota faktury > 15 000 zł bruttoKwota faktury =< 15 000 zł brutto

Przykład 6.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę 15 000 zł brutto na towary, które obejmuje załącznik 15. do ustawy VAT. Nabywca nie jest zobowiązany dokonać płatności przy użyciu MPP.

MPP w praktyce, czyli co należy opłacić w split payment

Jeśli faktura jest wystawiona na kwotę powyżej 15 000 zł brutto i zawiera chociażby jedną pozycję z towarami lub usługami z załącznika 15. ustawy o VAT, to do tej jednej pozycji należy zastosować mechanizm podzielonej płatności. Podatnik VAT ma, rzecz jasna, możliwość wyboru, czy zastosować mechanizm podzielonej płatności do całej faktury.

Przykład 7.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę 20 000 zł brutto. Na fakturze znajdują się cztery pozycje z różnymi towarami, w tym jeden z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 1000 zł brutto. Nabywca ma obowiązek zapłacić z użyciem MPP za towar z załącznika 15. na kwotę 1000 zł brutto.

MPP a sankcje karne po stronie sprzedawcy

Podatnicy VAT, którzy wystawiają faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług z załącznika 15. do ustawy VAT, w sytuacji spełnienia warunków do zastosowania obligatoryjnego split payment mają obowiązek nanieść na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. W innym przypadku może zostać nałożona sankcja karna w wysokości 30% kwoty podatku VAT znajdującej się na fakturze. Jeśli faktura wystawiona jest na kwotę powyżej 15 000 zł brutto i zawiera chociażby jeden towar z załącznika 15. do ustawy VAT, podatnik VAT także ma obowiązek nanieść na fakturzę adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli się z tego nie wywiąże, może zostać nałożona sankcja karna w wysokości 30% kwoty podatku VAT towaru z załącznika 15. wykazanej na wystawionej fakturze.

MPP – sankcje karne po stronie nabywcy

Kiedy sprzedawca wystawiający fakturę nie naniósł adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – a powinien to zrobić – mimo tego braku nabywca i tak jest obowiązany zapłacić za transakcję przy użyciu MPP, jeśli tylko kwota na fakturze wynosi więcej niż 15 000 zł brutto i dotyczy towaru i usługi z załącznika 15. ustawy o VAT. W sytuacji gdy nabywca był zobowiązany dokonać płatności przy użyciu mechanizmu płatności, a tego nie zrobił (i wykonał tradycyjny przelew), może zostać ukarany sankcją karną w wysokości 30% kwoty podatku VAT odnoszącego się do towaru lub usługi z załącznika 15. do ustawy VAT.

Sankcja nie ma zastosowania wobec podatnika, jeśli dostawca lub usługodawca rozliczy względem urzędu skarbowego całą kwotę podatku wynikającą z faktury.

MPP a rozliczenie kosztów

Jeśli nabywca był zobowiązany wykonać przelew mechanizmem podzielonej płatności, a tego nie zrobił, od 1 stycznia 2020 roku nie można takiej faktury ująć w kosztach uzyskania przychodu.

Stosowanie oznaczeń MPP w nowym JPK_V7

Należy pamiętać, że od 1 października 2020 roku wszedł w życie nowy JPK_V7. Zgodnie z nim podatnicy VAT są zobligowani stosować dodatkowe oznaczenia rodzajów transakcji. Transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, udokumentowane fakturą, nie muszą być już oznaczone w pliku JPK_V7 symbolem MPP.

MPP a oznaczanie faktur – podsumowanie

Aby dokonać płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, muszą powstać następujące przesłanki:

  • chociaż jedna pozycja z faktury stanowi towar lub usługę wykazaną w załączniku 15. do ustawy o VAT;
  • kwota z faktury przekracza 15 000 zł brutto;
  • stroną transakcji są podatnicy (zarówno czynni, jak i zwolnieni z VAT).

Wykazanie oznaczenia MPP w systemie wFirma.pl

Po stronie zakupu

W systemie wFirma.pl można oznaczyć fakturę mechanizmem podzielonej płatności. W tym celu należy wejść w zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT i uzupełnić podstawowe dane. Następnie w otwartym oknie trzeba przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć pole PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

MPP wFirma.plPo stronie sprzedaży

Aby wystawić fakturę sprzedaży z adnotacją MPP, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ i uzupełnić podstawowe dane. Następnie w otwartym oknie trzeba przejść do podzakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Oznaczenie MPP w systemie wFirma.pl - strona sprzedażyDla podmiotów prowadzących sprzedaż usług budowlanych, którym przysługuje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, należy wystawić fakturę sprzedaży przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Następnie trzeba uzupełnić podstawowe dane, przejść do podzakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać USŁUGI BUDOWLANE – PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

MPP w systemie wFirma.pl - sprzedażFaktury wystawione powyższymi schematami spowodują, że na wydruku faktury pojawi się adnotacja "mechanizm podzielonej płatności".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów