0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenie MPP w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku wszystkich podatników VAT obowiązuje wysyłka nowego JPK_V7. Do transakcji obejmujących mechanizm podzielonej płatności (split payment) należy stosować oznaczenie MPP w JPK_V7. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak ująć fakturę split payment w nowym JPK_V7!

Oznaczenie MPP w JPK_V7 – co to jest split payment?

Od 1 listopada 2019 roku przedsiębiorcy (występujący jako nabywcy) są zobowiązani dokonywać płatności za pomocą split payment. Natomiast przedsiębiorcy (występujący jako sprzedawcy) mają obowiązek dodania na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” i przyjęcia płatności w split payment od nabywcy. Aby mechanizm podzielonej płatności był obligatoryjny, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wartość transakcji stanowi co najmniej 15 000 zł brutto;
  • na fakturze musi znajdować się chociaż jedna pozycja z towarem lub usługą z załącznika 15. do ustawy VAT;
  • sprzedawca i nabywca są przedsiębiorcami.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, sprzedawca nie ma obowiązku stosowania split payment, a nabywca dokonania zapłaty w tej metodzie. Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy VAT mechanizm podzielonej płatności polega na dokonywaniu podzielonej płatności na dwa rachunki bankowe:

  • rachunek VAT;
  • rachunek dostawcy.

Przykład 1.

31 października 2020 roku podatnik VAT dokonał dostawy usług z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 2000 zł brutto na rzecz innego podatnika. Faktura została wystawiona 1 listopada 2020 roku na kwotę 20 000 zl brutto (faktura zawiera inne pozycje usług wykonane na rzecz tego odbiorcy). Czy płatność powinna być dokonana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności?

Tak, nabywca jest zobowiązany dokonać płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, ponieważ faktura zawiera towary z załącznika 15. do ustawy VAT oraz opiewa na kwotę powyżej 15 000 zł.

Przykład 2.

31 października 2020 roku podatnik VAT dokonał dostawy towarów z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 5000 zł brutto na rzecz nievatowca. Faktura została wystawiona 1 listopada 2020 roku na kwotę 20 000 zł brutto, ponieważ zawiera inne towary dostarczone nabywcy. Czy faktura powinna być opatrzona adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”?

Tak, faktura powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Kiedy należy nanieść oznaczenie MPP w JPK_V7?

Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do wysyłki JPK_V7. Nowy plik JPK_V7 wymusza konieczność oznaczania niektórych transakcji nowymi symbolami, w tym też MPP. Chociaż podstawowe zasady mechanizmu podzielonej płatności nie ulegną zmianie, to jednak przedsiębiorcy muszą szczególnie uważać przy transakcjach wymagających oznaczenia MPP. Za każdy błąd w części ewidencyjnej JPK_V7 grozi kara w wysokości 500 zł. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to też każdej transakcji, która nie wymagała oznaczenia, a podatnik nadał symbol. To oznacza, że w JPK_V7 symbol MPP należy wpisać wyłącznie do transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP w JPK_V7 należy stosować po stronie nabywcy i sprzedawcy.

Przykład 3.

Podatnik VAT dokonał sprzedaży towarów z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 15 000 zł brutto na rzecz innego podatnika VAT. Dostawa towarów miała miejsce 5 października 2020 roku. Czy sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę z oznaczeniem MPP w nowym JPK_V7?

Dostawca towarów jest zobowiązany wystawić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i oznaczyć ją symbolem MPP w nowym JPK_V7.

Przykład 4.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę 25 000 zł brutto, w tym jedna pozycja zawiera towar z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 2000 zł brutto. Czy sprzedawca powinien zastosować oznaczenie MPP w nowym JPK_V7?

Dostawca towarów jest zobowiązany wystawić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i oznaczyć ją symbolem MPP w nowym JPK_V7.

Przykład 5.

Przedsiębiorca dokonał dostawy towarów z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 16 000 zł brutto na rzecz osoby fizycznej. Czy przedsiębiorca jest zobowiązany oznaczyć fakturę MPP w nowym JPK_V7?

Nie, ponieważ wykonana transakcja jest na osobę fizyczną. Zastosowanie MPP obejmuje transakcje między przedsiębiorcami.

Split payment – sankcje karne

Za brak wymaganej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na wystawionej fakturze grożą sankcje karne w wysokości 30% kwoty podatku VAT towaru z załącznika 15. do ustawy VAT, która jest zawarta na fakturze. Jeśli dokonana transakcja spełnia wymogi do zastosowania split payment, sprzedawca jest zobowiązany do naniesienia adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na wydruku faktury. Jeśli nabywca pomimo braku adnotacji o MPP zapłacił za fakturę lub chociaż za ten towar z załącznika 15. za pomocą split payment, sprzedawca może uniknąć sankcji karnej.

Art. 57c Kodeksu karnego skarbowego

§ 1.

Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2.

W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe” 

Przykład 6.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę 15 000 zł brutto na towary, które nie znajdują się w załączniku 15. do ustawy VAT. Na fakturze jest zawarta adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca dokonał płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Czy jest to działanie prawidłowe? 

Na fakturach, które nie spełniają warunków o MPP, nie powinno się oznaczać adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności. Zaznaczenie tej informacji na fakturze stanowi błąd. Natomiast zapłata za pomocą MPP nie będzie prawidłowością, mimo że faktura nie spełniała warunków dotyczących MPP.

Przykład 7.

Sprzedawca wystawił fakturę na usługi z załącznika 15. do ustawy VAT. Kwota faktury wynosi 10 000 zł brutto. Na fakturze nie ma adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Czy sprzedawca powinien ją nanieść?

Nie, ponieważ kwota faktury nie stanowi kwoty powyżej 15 000 zł brutto, pomimo znajdującej się usługi z załącznika 15. do ustawy VAT. Sprzedawca nie powinien wykazywać tej transakcji z oznaczeniem MPP.

Przykład 8.

Podatnik VAT wystawił fakturę na kwotę powyżej 15 000 zł brutto. Na fakturze znajduje się towar z załącznika 15. do ustawy VAT na kwotę 10 000 zł brutto (1869,92 podatku VAT). Podatnik nie naniósł adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze. Czy może zostać nałożona sankcja karna?

Sprzedawca może zostać obciążony sankcją karną w wysokości 30% podatku VAT od towaru z załącznika, czyli 560,98 zł (1869,92 * 30%).

Oznaczenie MPP w JPK_V7 – jak uzyskać w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl możliwe jest oznaczanie wystawianych faktur symbolem MPP w nowym JPK_V7, który jest dostępny w pakietach:

  • menedżer sprzedaży (zarządzanie sprzedażą + magazyn);
  • księgowość online;
  • księgowość online + rozbudowany magazyn.

Wystawienie faktury z MPP w wFirma.pl

W celu wystawienia faktury z oznaczeniem MPP należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W otwartym oknie trzeba uzupełnić podstawowe dane. Następnie należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać PODZIELONA PŁATNOŚĆ lub USŁUGI BUDOWLANE – PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Oznaczenie MPP w JPK_V7 - faktury VATZaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży, KPiR w kolumnie 7. „sprzedaż towarów i usług” lub ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w nowym JPK_V7 z oznaczeniem MPP (jeśli wartość brutto przekracza 15 tys. złotych). Na wydruku faktury będzie się także znajdować adnotacja „metoda podzielonej płatności”.

Księgowanie faktury zakupu z MPP w wFirma.pl

W celu zaksięgowania faktury z oznaczeniem MPP należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W otwartym oknie trzeba uzupełnić podstawowe dane. Następnie przechodzi się do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE oraz zaznacza opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Oznaczenie MPP w JPK_V7 - split paymentZaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów, w KPiR oraz w JPK_V7 z oznaczeniem MPP.

System automatycznie kontroluje wartość 15 000 zł. Poniżej tej kwoty faktura nie będzie posiadała oznaczenia MPP, mimo zaznaczenia opcji przy księgowaniu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów