0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek stosowania MPP przedłużony na kolejny okres

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązek stosowania MPP za zgodą Komisji Europejskiej został wydłużony. Na jaki zatem okres została wydana decyzja? Sprawdziliśmy!

Kiedy występuje obowiązek stosowania MPP?

Obowiązek stosowania MPP wskazuje art. 108a ust 1a–1b ustawy o VAT, w brzmieniu którego podatnicy stosują obligatoryjnie mechanizm podzielonej płatności, jeśli transakcja spełnia łącznie następujące warunki:

  • stronami transakcji są przedsiębiorcy,

  • wartość transakcji przekracza 15 000 zł,

  • co najmniej jedna z pozycji wyszczególnionej na fakturze znajduje się w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z ostatnią wydaną decyzją Komisji Europejskiej obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności miał zakończyć się z dniem 1 marca 2022 roku, niemniej jednak rząd wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem regulacyjnym o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP.

Do kiedy obowiązek stosowania MPP został przedłużony?

W odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP Komisja Europejska przyjęła wniosek, przedłużając tym samym okres o 3 lata, tj. do 28 lutego 2025 roku.

Powyższe oznacza, że 1 marca 2022 roku obowiązek stosowania MPP nie wygaśnie, nie przewiduje się zatem zmian w jego zakresie.

Zalety obowiązkowego stosowania MPP

Ministerstwo Finansów wskazuje, że jednym z najbardziej efektywnych narzędzi uszczelniania systemu podatkowego na gruncie VAT jest mechanizm podzielonej płatności. Stosowanie pakietu rozwiązań pozwoliło zminimalizować lukę VAT od 2015 roku z 24% do nieco ponad 10%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów