0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - jak złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wybór właściwej formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od tego zależy sposób wyliczania i wysokość opłacanego podatku. Zanim dokonamy takiego wyboru, warto zastanowić się, jak będą wyglądały przychody oraz koszty naszej działalności. Przede wszystkim należy jednak mieć świadomość tego, jak wygląda oświadczenie o wyborze formy opodatkowania od 2019 r. i do kiedy trzeba je złożyć.

Zmiany w wyborze formy opodatkowania w 2019 r.

W 2019 r. nastąpiła zmiana przepisów. W jej wyniku podatnicy muszą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Dokument ten składa się w formie pisemnej, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Co jednak w przypadku, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego? W takiej sytuacji wspomniane oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można złożyć do końca roku podatkowego, co oznacza, że w porównaniu z latami poprzednimi podatnik zyskuje więcej czasu.

Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania – jak złożyć?

Zmianę lub wybór formy opodatkowania możemy zgłosić samodzielnie. Do tego celu również posłuży nam oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Możemy je złożyć samodzielnie bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub listownie – listem poleconym. Możliwe jest także dokonanie tego poprzez formularz CEIDG-1, również online, za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co jaki okres trzeba składać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?

Raz wybranej formy opodatkowania nie trzeba zmieniać ani potwierdzać, chyba że ma to być zabieg celowy. Jest to zasada, której nie dotknęły zmiany w przepisach z 2019 r. Podobnie jak wcześniej, tak i obecnie, jeśli chcemy zachować bieżącą formę opodatkowania, nie musimy wykonywać żadnych czynności. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składamy tylko wtedy, gdy naszym celem jest jej zmiana lub gdy jest to nasz pierwszy wybór w ramach danej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów