0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niezaszczepiony pracownik - urlop bezpłatny lub oddelegowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271). Jeśli znowelizowane przepisy wejdą w życie, niezaszczepiony pracownik będzie mógł zostać oddelegowany do wykonywania pracy w innym miejscu pracy lub zostać skierowany przez pracodawcę na urlop bezpłatny.

Niezaszczepiony pracownik – urlop bezpłatny lub delegacja

Według nowych przepisów pracownik, który nie jest zaszczepiony lub który nie przeszedł zakażenia koronawirusem, może zostać oddelegowany przez pracodawcę do wykonywania innej pracy, nawet w innym miejscu pracy, lub skierowany na urlop bezpłatny.

„W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować tę osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny” – napisano w wykazie.

„Przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę” – dodano.

Prowadzenie działalności na rzecz osób zaszczepionych

Nowe przepisy mają wprowadzić jeszcze jedną bardzo ważną zmianę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem, o którym mowa w art. 46b pkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie będą podlegały takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz:

  • osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19;
  • osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
  • osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Jest to zmiana niezwykle istotna. Z jednej strony modyfikacja taka będzie pozytywna dla przedsiębiorców, z drugiej jednak stanowi mocne ograniczenie funkcjonowania w społeczeństwie osób niezaszczepionych.

Skąd pracodawca uzyska dane o zaszczepieniu pracowników?

Dzięki nowym przepisom pracodawca otrzyma możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego swoich pracowników. W tym celu ma być wykorzystywana aplikacja mobilna przygotowana przez Centrum e-Zdrowia lub zaświadczenie wystawiane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Zaświadczenia będą miały fotografie pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

Za cały projekt odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów