0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa solidarna odpowiedzialność - czym jest i jak jej uniknąć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z początkiem 2020 roku weszła w życie nowa solidarna odpowiedzialność jaka dotyczy przedsiębiorców którzy dokonują zapłaty za zakupione towary czy usługi na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście podatników VAT. Sprawdźmy, czym faktycznie jest nowa solidarna odpowiedzialność i jak jej uniknąć!

Czym jest nowa solidarna odpowiedzialność?

Pojęcie to jest ściśle związane z tzw. białą listą podatników VAT. Biała lista zawiera m.in. wykaz firmowych rachunków bankowych przedsiębiorców, które zgłosili oni w CEIDG. Co ważne, na białej liście nie znajdują się rachunki prywatne przedsiębiorców takie jak ROR.
Zgodnie z art. 117ba § 1 Ordynacji podatkowej nowa solidarna odpowiedzialność występuje w sytuacji gdy zostaną spełnione łącznie 3 warunki:

  1. transakcja zawierana jest pomiędzy firmami,
  2. wartość transakcji to min. 15 000 zł,
  3. zapłata za fakturę nie została dokonana na rachunek znajdujący się na białej liście.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata na rachunek który nie znajduje się na białej liście podatników VAT skutkuje solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za jego zobowiązania z tytułu VAT (w odniesieniu do podatku wykazanego na fakturze będącej przedmiotem transakcji).
Nowa solidarna odpowiedzialność występuje również w sytuacji gdy zapłata dokonywana jest poprzez pośrednika. W takiej sytuacji to podmiot pośredniczący (a nie nabywca) zobowiązany jest do przekazania całości lub części zapłaty (w zależności od warunków umowy) do sprzedawcy na jego rachunek znajdujący się na białej liście.

Nowa solidarna odpowiedzialność - jak się przed nią zabezpieczyć?

Zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej nowa solidarna odpowiedzialność zostaje wykluczona jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu nabywca, który dokonał zapłaty na rachunek nieznajdujący się w wykazie poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zawiadomienie składa się na druku ZAW-NR o czym więcej w artykule: Zawiadomienie ZAW-NR a wpłata na rachunek spoza białej listy!
Innym rozwiązaniem na uniknięcie nowej solidarnej odpowiedzialności jest dokonanie zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności pomimo braku takiego obowiązku. 

Reasumując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem aby nowa solidarna odpowiedzialność nie była uciążliwa dla przedsiębiorców jest korzystanie z systemów księgowych, które weryfikują numery rachunków bankowych sprzedawców z białą listą podatników VAT już podczas zlecania przelewów do banku.

Szczegółowy opis funkcji weryfikacji numerów rachunków bankowych z białą listą znajduje się w artykule: Biała lista podatników w systemie wfirma

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów