0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek podatkowy na niego zapłacisz zaliczkę za grudzień!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z zapowiedziami MF, wszystkich podatników obowiązywać ma mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek bankowy jakim należy się posługiwać dokonując zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, VAT i CIT.

Gdzie wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy generowany jest dla każdego podatnika oddzielnie na podstawie numeru PESEL lub NIP. Generator mikrorachunku dostępny jest na stronie MF przez 24/7: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Zaliczkę za grudzień oraz inne zobowiązania podatkowe regulowane w roku 2020, należy wpłacić już na mikrorachunek podatkowy!

Dotychczas funkcjonujące rachunki bankowe urzędów skarbowych, zostały zablokowane wraz z dniem 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że od tego terminu celem zapłaty za zobowiązania podatkowe stosować należy mikrorachunek podatkowy.

Jaki identyfikator podatkowy służy do generowania mikrorachunku?

O zastosowaniu odpowiedniego identyfikatora podatkowego (PESEL, NIP), decyduje status podatnika. Zatem w celu wygenerowania mikrorachunku podatkowego posłużyć się należy numerem PESEL, gdy:

  • jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub nie jesteś podatnikiem VAT,

natomiast numeru NIP użyjesz w przypadku, gdy:

  • prowadzisz działalność, jesteś podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Szczegółowe informacje na temat mikrorachunku dostępne są w artykule: Mikrorachunek podatkowy – kompleksowe wyjaśnienie 

Warto podkreślić, że to na podatniku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe wygenerowanie mikrorachunku, zatem należy posłużyć się poprawnym identyfikatorem podatkowym. Prowadzenie i wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów