0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa ustawa o obronie Ojczyzny – duże zmiany w prawie pracy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na dość napiętą sytuację geopolityczną i konflikt zbrojny na Ukrainie politycy pragną zagwarantować obywatelom bezpieczeństwo. W związku z tym 18 marca 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Co zawiera ustawa o Obronie Ojczyzny w zakresie stosunku pracy? Wyjaśniamy!

Ustawa o obronie Ojczyzny – regulacje dotyczące powołania

Ustawa o obronie Ojczyzny jest obszernym aktem prawnym, który zawiera szereg zapisów i regulacji dotyczących kwestii bezpieczeństwa czy praw obywateli w obliczu zagrożenia lub powołania do wojska. Z najważniejszych zapisów i regulacji należy wymienić takie:

  • pracownik, który odbywa szkolenie w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ma prawo do urlopu bezpłatnego za ten okres i co ważne – zachowuje w tym czasie wszystkie swoje prawa pracownicze z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;
  • z pracownikiem, który odbywa służbę wojskową, nie można rozwiązać umowy, chyba że wyrazi na to zgodę. Wyjątkiem są umowy na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz wypowiedzenia z winy pracownika, upadłości lub likwidacji zakładu pracy, zwolnień grupowych;
  • pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania go do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej obowiązany jest zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik ten zgłosił się do zakładu pracy w celu podjęcia pracy. Jeśli jednak pracownik nie zachowa tego terminu, to stosunek pracy wygaśnie;
  • na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej oraz pełniącego służbę w rezerwie, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni;
  • pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie przysługuje świadczenie pieniężne za dni, w których pełnił on służbę wojskową;
  • w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Jaki jest cel ustawy?

Ustawa o obronie Ojczyzny została podpisana bardzo szybko i praktycznie bez żadnych poprawek. Rządzący kierują się jednak bezpieczeństwem ojczyzny, stąd tak szybki proces legislacyjny. Jak wskazuje wicepremier, ustawa o obronie Ojczyzny stwarza podstawy do budowy polskiej armii, zapewnia również dodatkowe finansowanie Sił Zbrojnych. 

Dokument wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów