Ustawa reguluje już przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek pracowników!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wzbudziło sporo kontrowersji. Wiele osób uważało, że takie zmiany należy wprowadzać ustawą. I tak prezydent podpisał ustawę z 14 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która reguluje przedłużenie terminu poboru zaliczek.

Co zmieniła ustawa?

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawiają, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko tak, jak było do tej pory, czyli przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Dodatkowo oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Zgodnie z nowymi przepisami PIT-2 można złożyć w dowolnym momencie.

Drugą zmianą w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest uregulowanie ustawą mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który został wdrożony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Na czym polega przedłużenie terminu poboru zaliczek?

U osób zarabiających nie więcej niż 12 800 zł brutto zaliczka na podatek dochodowy ma w takim wypadku być wyliczana podwójnie według zasad obowiązujących:

  • obecnie – brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wyższa kwota zmniejszająca podatek 425 zł miesięcznie i ulga dla klasy średniej, o ile wynagrodzenie mieści się w przedziale 5710 zł – 11 141 zł;
  • do końca 2021 roku – odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, niższa kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł miesięcznie.

Następnie wybiera się wyliczenie korzystniejsze dla pracownika (niższą kwotę) i zostaje ona uwzględniona w wyliczeniu wynagrodzenia.

Jednak należy pamiętać, że mowa jest tu wyłącznie o przedłużeniu terminu naliczenia zaliczki według nowych zasad wprowadzonych Polskim Ładem. Oznacza to, że ostatecznie wszystkie wyliczenia podatkowe będą opierały się na metodzie wskazanej w przepisach obowiązujących od 2022 roku.

Pracownik/zleceniobiorca może złożyć pracodawcy (płatnikowi) wniosek o nieprzedłużanie terminów w przekazywaniu zaliczek na podatek. Natomiast  we wcześniejszym rozporządzeniu był pozostawiony warunek że wniosek można złożyć gdy pracownik nie złożył PIT-2. Tego warunku już w ustawie nie ma.

Ustawa z dnia 14 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin uregulowała przedłużanie terminu poboru zaliczek. To z pewnością uspokoi wiele osób, które były nastawione do rozporządzenia sceptycznie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów