0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2019 roku kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmieniła się. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia do 31 lipca była ustalany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce w drugim półroczu 2013 r. i i było to 3.278,14 zł. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. wysokość odpisu określono na podstawie miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2014 r. w wysokości 3.389.90 zł. 

Jak ustalić odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Jeżeli w przedsiębiorstwie został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych, wówczas w danym roku należy przekazać na konto ZFŚŚ kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia poprzedniego roku, pomnożoną przez kwotę przypadającą na jednego pracownika.

Okres od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 

Kwota

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

3389,90 zł

                                              Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy: 37,50%

1271,21 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych: 50%

1694,95 zł

na jednego pracownika młodocianego:

– I rok nauki: 5%

– II rok nauki: 6%

– III rok nauki: 7%


169,50 zł

203,39 zł

237,29 zł

                                     Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 6,25%

211,87 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę: 6,25%

211,87 zł

*na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego: 7,5%

*dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą

254,24 zł

 Zmiany ZFŚS w 2019 r. 

W 2019 roku poza podniesieniem kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmianie uległy również terminy  odprowadzania równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń:

  • od 1 stycznia do 31 lipca- termin przekazania 31 maja 2019 r.
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia - termin przekazania 31 października 2019 r. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów