0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenie ulgi abolicyjnej przyjęte przez Sejm!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

28 października 2020 roku została przyjęta nowelizacja ustawy o PIT, która spowoduje ograniczenie ulgi abolicyjnej – w jej ramach wprowadzony zostanie limit wysokości odliczenia. Kogo dotyczy ulga abolicyjna oraz od kiedy Polacy pracujący za granicą będą płacić podwójny PIT? Odpowiedź poniżej!

Ulga abolicyjna – na czym polega?

Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g ustawy PIT. Polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku od dochodów osiąganych w kraju innym niż Polska w określonych przypadkach. Dotyczy osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale uzyskują dochody wyłącznie za granicą. Dzięki uldze abolicyjnej podatnik mógł uniknąć płacenia podwójnego podatku PIT, ponieważ płacił go jedynie w kraju, w którym uzyskiwał dochód.

Ulgę abolicyjną stosuje się do zagranicznych przychodów z tytułu umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej, z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej - zasady

Po znowelizowaniu ustawy ulga abolicyjna zostanie praktycznie zlikwidowana – odliczenia będzie można dokonać w wysokości, która nie przekracza kwoty zmniejszającej podatku. Kwota ta zostanie obniżona do 1360 zł. Zatem po nowelizacji ustawy podatnicy, pracujący w krajach, w których stosuje się metodę unikania podwójnego opodatkowania, w momencie uzyskania dochodu powyżej kwoty wolnej od podatku (czyli powyżej 8000 zł) zapłacą większy podatek PIT.

Zniesienie ulgi abolicyjnej wpłynie przede wszystkim na wzrost obciążeń podatkowych osób pozostających polskimi rezydentami podatkowymi, ale pracujących w krajach, gdzie podatek dochodowy jest niższy niż w Polsce, czyli m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji czy USA.

Zgodnie z nową ustawą podatnicy będą mieli obowiązek dopłacenia różnicy między podatkiem dochodowym płaconym za granicą a podatkiem, który musieliby zapłacić w Polsce, w momencie gdy przekroczy on 1360 zł.

Nowe zasady związane z ulgą abolicyjną będą dotyczyły podatników, którzy:
- posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub,
- przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Od kiedy obowiązywać będzie ustawa o zmniejszeniu ulgi abolicyjnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2020 roku, a wprowadzenie przepisów zaplanowane jest na 1 stycznia 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów