0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja ulgi abolicyjnej – kolejne zmiany podatkowe w 2021!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmian podatkowych ciąg dalszy. Jak można przeczytać w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, 4 września 2020 r. pojawiła się informacja o przygotowywanym przez MF projekcie ustawy o zmianie m.in. ustawy o PIT i CIT. Planowane jest, aby spółki komandytowe płaciły CIT, a więcej podatników mogło korzystać z rozliczania się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wśród założeń planowana jest również likwidacja ulgi abolicyjnej. Działanie to uderzy głównie osoby pracujące w m.in. Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Rosji.

Czym jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g ustawy PIT i obejmuje ona osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegające tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady ulga abolicyjna ma zastosowanie do przychodów z tytułu:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego;
  • działalności wykonywanej osobiście;
  • działalności gospodarczej;
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Ulgę abolicyjną odlicza się od podatku na formularzu PIT-ZG, w którym wykazuje się  przychody zagraniczne. Ponadto ulgę abolicyjną ujmuje się w podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-28, PIT-36, PIT-36L), a także w załączniku PIT/O.

Więcej na temat abolicji podatkowej w artykule: Abolicja podatkowa - czym jest i kogo dotyczy?

Likwidacja ulgi abolicyjnej – co zmieni?

Mimo że w projekcie planowana jest likwidacja ulgi abolicyjnej, MF nie wskazało jej przyczyn. Takie działanie wpłynie jednak na rezydentów podatkowych pracujących za granicą. Obecnie, pracując za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, uzyskując tylko tam dochód, osoba zapłaci podatek dochodowy tylko w UK. Zatem w Polsce nie musi już płacić podatku z tytułu dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii. Likwidacja ulgi abolicyjnej spowoduje, że taka osoba będzie musiała zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym w Wielkiej Brytanii. Ponadto może wpłynąć na zwiększenie zobowiązań podatkowych osób pracujących za granicą, które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Finalnie likwidacja ulgi abolicyjnej może spowodować, że ci podatnicy będą musieli dopłacić różnicę między podatkiem zapłaconym za granicą.

Kiedy nastąpi likwidacja ulgi abolicyjnej?

Za opracowanie projektu zmian odpowiedzialny jest wiceminister finansów Jan Sarnowski. Zakładane zmiany mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca września tego roku. Likwidacja ulgi abolicyjnej na nastąpić od 1 stycznia 2021 r.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów