0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga abolicyjna - od kiedy limit odliczenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2021 roku zostały wprowadzone zmiany w limicie odliczenia ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna będzie ograniczona nowym limitem możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym. Nie będzie to jednak jeszcze dotyczyć dochodów osiągniętych w 2020 roku. 

Ulga abolicyjna - podstawowe informacje

Polacy pracujący za granicą krócej niż 183 dni w roku są narażeni na podwójne opodatkowanie. Aby tego uniknąć i nie obciążać dodatkowo obywateli, różne państwa zdecydowały się na zawarcie umowy eliminującej podwójne opodatkowanie. Ulga abolicyjna, ma na celu zrównanie sytuacji podatkowej podatników, uzyskujących dochody w krajach z niekorzystną metodą unikania opodatkowania, z sytuacją podatników, którzy osiągają dochody w krajach z korzystną metodą (wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym, ulga abolicyjna przysługuje w przypadku dochodów:

  • osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście,

  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Ulga abolicyjna - od kiedy stosować limit odliczenia?

Wraz z początkiem 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna, szerzej opisana w Ustawie PIT, będzie mogła być odliczana w wysokości 1360 zł. Limit ten nie będzie dotyczyć części dochodów osiąganych za granicą poza terytorium lądowym państw. 

Nowe regulacje będą stosowane w odniesieniu do dochodów osiągniętych w 2021 roku (w momencie rozliczenia rocznego za 2021 rok, tj w 2022 roku). Dochody osiągnięte w 2020 roku będą rozliczane w zeznaniu rocznym z zastosowaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów