Poradnik Przedsiębiorcy

Opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych w ramach prowadzonej działalności

Potencjalni przedsiębiorcy liczą się z każdym wydatkiem. Otwierając działalność gospodarczą chcą mieć pewność, że wybrali optymalną formę opodatkowania. U niektórych firm opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych może okazać się najkorzystniejszą formą opodatkowania.

Montaż i serwis instalacji elektrycznych w klasyfikacji PKWiU

Przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do otwarcia usług montażu instalacji elektrycznych wraz z ich serwisowaniem w pierwszej kolejności powinni zidentyfikować rodzaj przyszłej działalności gospodarczej w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług zwanej dalej PKWiU. Dla wyżej wymienionych czynności zastosowanie znajdują poniższe symbole PKWiU:

 1. 43.21.1 - roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych,

 2. 33.14.1 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych,

 3. 71.20.19 - pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych – np. przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych.

Właściwe określenie symbolu PKWiU ma bardzo duże znaczenie przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania, gdyż wyłączenia z możliwości zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego zawarte w ustawie wymienione są wraz z przyporządkowaniem do odpowiednich symboli PKWiU.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie wystąpią żadne przesłanki, w których to przedsiębiorca:

1. opłaca podatek w formie karty podatkowej,

2. korzysta z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3. osiąga w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

4. podejmuje wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto przedsiębiorca, który zamierza otworzyć samodzielnie lub w formie spółki działalność i planuje opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych nie może przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywać na postawie umowy o pracę czynności wchodzących w zakres działalności przedsiębiorcy lub spółki.

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza możliwość zastosowania ryczałtu a opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o zryczałtowanym PDOF opodatkowanie w formie ryczałtu nie znajduje zastosowania dla przedsiębiorców, którzy osiągają w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług zawartych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym PDOF.

Z wcześniej przytoczonych symboli PKWiU wynika, iż nr 71.20.19 jest zawarty w postaci całego działu PKWIU 71 pod pozycją nr 32 w załączniku do ustawy.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca, który będzie chciał prowadzić działalność zawartą we wszystkich 3 rodzajach PKWiU będzie musiał skorzystać z ogólnych zasad opodatkowania.

Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z 31 stycznia 2012r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPBI/1/415-1130/11/WRz.

Montaż i serwis instalacji elektrycznych bez przeglądów i pomiarów

W sytuacji gdy przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych to wcześniej powinien wybrać następujące numery PKWiU 43.21.1 oraz 33.14.1.

Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 13 lutego 2004r. Dyrektora Urzędu Skarbowego Kraków-Pogórze o sygn. PD-1/415/26/04 oraz w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1/4511-1-117/16-4/AA

Stawka ryczałtu dla podatnika, który wybierze opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych

Uwzględniając powyższe należy uznać, że usługi związane z montażem instalacji elektrycznych będą opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5% (ponieważ są zaliczane do robót budowlano-montażowych, dla których właściwą stawką jest 5,5%), natomiast usługi w zakresie naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych należy opodatkować według stawki 8,5%, czyli właściwej dla przychodów osiąganych z działalności usługowej. Powyższa analiza pokazuje również jak ważne jest właściwe zidentyfikowanie odpowiedniego symbolu PKWiU dla rodzaju swojej działalności w odniesieniu do możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna z 5 czerwca 2012r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-315/12/TK.