0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych w ramach prowadzonej działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Potencjalni przedsiębiorcy liczą się z każdym wydatkiem. Otwierając działalność gospodarczą chcą mieć pewność, że wybrali optymalną formę opodatkowania. U niektórych firm opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych może okazać się najkorzystniejszą formą opodatkowania.

Montaż i serwis instalacji elektrycznych w klasyfikacji PKWiU

Przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do otwarcia usług montażu instalacji elektrycznych wraz z ich serwisowaniem w pierwszej kolejności powinni zidentyfikować rodzaj przyszłej działalności gospodarczej w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług zwanej dalej PKWiU. Dla wyżej wymienionych czynności zastosowanie znajdują poniższe symbole PKWiU:

  1. 43.21.1 - roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych,
  2. 33.14.1 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych,
  3. 71.20.19 - pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych – np. przeglądy kontrolne, badania i pomiary instalacji elektrycznych.

Właściwe określenie symbolu PKWiU ma bardzo duże znaczenie przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania, gdyż wyłączenia z możliwości zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego zawarte w ustawie wymienione są wraz z przyporządkowaniem do odpowiednich symboli PKWiU.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych to wcześniej powinien wybrać następujące numery PKWiU 43.21.1 oraz 33.14.1. Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 13 lutego 2004r. Dyrektora Urzędu Skarbowego Kraków-Pogórze o sygn. PD-1/415/26/04 oraz w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1/4511-1-117/16-4/AA.

Interpretacja indywidualna z 15 marca 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB1/4511-1-117/16-4/AA:

"(...)Podsumowując, usługi sklasyfikowane wg klasyfikacji PKWiU pod symbolami: 43.39.19.0 roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 43.21.10.2 roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów na podstawie załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze informacje zawarte we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług wskazanych we wniosku należy opodatkować, jako przychód ze świadczenia robót budowlanych, tj. wg stawki 5,5% uzyskanego przychodu."

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie wystąpią żadne przesłanki, w których to przedsiębiorca:

1. opłaca podatek w formie karty podatkowej,

2. korzysta z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3. osiąga w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4. podejmuje wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto przedsiębiorca, który zamierza otworzyć samodzielnie lub w formie spółki działalność i planuje opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych nie może przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywać na postawie umowy o pracę czynności wchodzących w zakres działalności przedsiębiorcy lub spółki.

Stawka ryczałtu dla podatnika, który wybierze opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji elektrycznych

Uwzględniając powyższe należy uznać, że usługi związane z montażem instalacji elektrycznych będą opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5% (ponieważ są zaliczane do robót budowlano-montażowych, dla których właściwą stawką jest 5,5%), natomiast usługi w zakresie naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych należy opodatkować według stawki 8,5%, czyli właściwej dla przychodów osiąganych z działalności usługowej. Powyższa analiza pokazuje również jak ważne jest właściwe zidentyfikowanie odpowiedniego symbolu PKWiU dla rodzaju swojej działalności w odniesieniu do możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna z 5 czerwca 2012r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-315/12/TK.

Jak rozliczyć działalność opodatkowaną ryczałtem w systemie wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia kompleksowe rozliczenie działalności opodatkowanej ryczałtem - począwszy od dokumentowania sprzedaży i prowadzenia rejestrów VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) do wypełnienia wszelkich zobowiązań rozliczeniowych względem urzędu skarbowego i ZUS.

W celu prawidłowego rozliczenia działalności opodatkowanej ryczałtem należy dostosować ustawienia poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY gdzie należy wybrać opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) a także wskazać domyślną stawkę ryczałtu, jaką opodatkowana jest działalność - będzie się ona wówczas pojawić domyślnie przy wystawieniu faktur.

opodatkowanie ryczałtem usług montażu i serwisowania instalacji

Więcej w zakresie rozliczenia działalności opodatkowanej ryczałtem w systemie wFirma.pl omawia artykuł pomocy: Ryczałt jako forma opodatkowania działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów