Poradnik Przedsiębiorcy

Skala podatkowa - podatek dochodowy w działalności

Każdy kto chce zacząć prowadzić działalność, musi liczyć się z możliwością wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania, którą przedsiębiorca wybierze. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Sprawdźmy, na czym polega skala podatkowa oraz jakie obowiązują regulacje w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Skala podatkowa w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność, musi wybrać formę opodatkowania, w jakiej będzie się rozliczał z podatku dochodowego. Do form opodatkowania należą:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej
  • podatek liniowy, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
  • karta podatkowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przy zakładaniu działalności stanowi domyślną formę opodatkowania. Przedsiębiorca może jednak dokonać jej zmiany przez złożenie określonego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że można jej dokonać do 20 stycznia każdego roku.

Ważne!

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy do grupy podatków bezpośrednich. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów bądź przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Aktem prawnym, który reguluje podatek dochodowy, jest przede wszystkim ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT.

Obliczenie dochodu a skala podatkowa

Należy pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest wyliczany od dochodu, a nie od przychodu.

Dochód = przychód z działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów oraz kosztów. Mogą one prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych - jest to uzależnione od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Na tej podstawie ustalany jest dochód, od którego wyliczany jest podatek dochodowy.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek do końca 2016 roku

Stawki podatku dochodowego rozliczanego skalą podatkową wynoszą 18% oraz 32%. Stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych, czyli od wysokości osiągniętego dochodu.

Do końca roku 2016 wysokość kwoty zmniejszającej podatek była stała i wynosiła 556,02 zł bez względu na przekroczenie progu podatkowego. W sytuacji gdy suma dochodów w ciągu roku nie przekroczyła kwoty 3091 zł, podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do ponad  

85 528 zł

  18% - 556,02 (kwota zmniejszająca podatek)
 

85 528 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przykład 1.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 5000 zł.

Podatek dochodowy:

5000 x 18% = 900 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy za rok 2016 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

900 - 556,02 = 343,98 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 344 zł

Przykład 2.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 30 000 zł.

Podatek dochodowy:

30 000 x 18% = 5400 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

5400 - 556,02 = 4843,98 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 4844 zł

Przykład 3.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 95 528 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 18% - 556,02 = 14 839,02 zł

(stosuje się stawkę podatku 18% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

95 528 - 85 528 = 10 000 zł

10 000 x 32% = 3200 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

14 839,02 + 3200 = 18 039,02 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 18 039 zł