Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatek dochodowy w działalności na zasadach ogólnych - skala podatkowa

Każdy kto chce zacząć prowadzić działalność, musi liczyć się z możliwością wystąpienia podatku dochodowego. Podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania, którą przedsiębiorca wybierze. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Dowiedz się więcej na temat skali podatkowej, czytając artykuł.

Skala podatkowa w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność, musi wybrać formę, w jakiej będzie się rozliczał z podatku dochodowego. Do form opodatkowania należą:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) - definicja

Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przy zakładaniu działalności stanowi domyślna formą opodatkowania. Przedsiębiorca może jednak dokonać zmiany formy opodatkowania, przez złożenie określonego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że zmiany można dokonać do 20 stycznia każdego roku.

Ważne!

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy do grupy podatków bezpośrednich. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów bądź przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Aktem prawnym, który reguluje podatek dochodowy, jest przede wszystkim ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Obliczenie dochodu

Należy pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest wyliczany od dochodu, a nie od przychodu.

Dochód = przychód z działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu

Osoby fizyczne mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów oraz kosztów. Mogą one prowadzić ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych - jest to uzależnione od formy prowadzonej działalności. Na tej podstawie ustalany jest dochód, od którego wyliczany jest podatek dochodowy.

Skala podatkowa

Stawki podatku dochodowego wynoszą 18% oraz 32%. Stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych, czyli od wysokości osiągniętego dochodu.

Podatek dochodowy jest obliczany według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Ważne! 

Rocznym dochodem, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku jest dochód w wysokości 3091 zł. Należy pamiętać, że mimo nieprzekroczenia tego dochodu należy złożyć zeznanie roczne.

 

Przykłady zastosowania skali podatkowej

Przykład 1.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 30 000 zł.

Podatek dochodowy:

30 000 x 18% = 5400 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

5400 - 556,02 = 4 843,98 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 4 844 zł 

Przykład 2.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 95 528 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 18% - 556,02 = 14 839,02 zł

(stosuję się stawkę podatku 18% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

95 528 - 85 528 = 10 000 zł

10 000 x 32% = 3200 zł

(stosuję się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

14 839,02 + 3200 = 18 039,02 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 18 039 zł

Skala podatkowa umożliwia odliczanie kosztów dotyczących działalności od przychodu. Skala podatkowa daje również możliwość odliczenia składek ZUS oraz uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek. Gdy przedsiębiorca wybierze formę opodatkowania na zasadach ogólnych, może korzystać z ulg podatkowych. Taka forma opodatkowania jest najczęściej wybierana przez firmy jednoosobowe, których przychody nie przekraczają 85 528 zł oraz dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa nie są atrakcyjne.