0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie sprzedaży towaru w przypadku braku w systemie VIES aktywnego numeru VAT UE kontrahenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

O tym czy zagraniczny kontrahent posiada aktywny numer VAT-UE możemy dowiedzieć się wpisując go na stronie http://www.vies.pl/.

Jeśli okaże się, że numer VAT-UE kontrahenta w systemie VIES jest nieaktywny, sprzedaż należy opodatkować polską stawką VAT.

Gdyby w ciągu kolejnych dni okazało się, że kontrahent posiada ważny numer VAT-UE to uprawnia nas do zastosowania stawki VAT 0%. Należy wystawić fakturę korygującą, przy czym zgodnie z art. 29 ust. 4b pkt 1, nie ma potrzeby uzyskiwania od kontrahenta potwierdzenia jej odbioru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów