0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak konsekwencji za opóźnienie w wysyłce JPK_VAT za lipiec 2019 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W piątek 23.08.2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK. Z uwagi na to, że zdarzenie miało miejsce przed upływem terminu dostarczenia wysyłki JPK_VAT za lipiec 2019 r., przysporzyło podatnikom kłopotów w jego dostarczeniu. Nie będzie jednak konsekwencji za nieterminowo złożone JPK_VAT za lipiec 2019 r. Wyjaśniamy szczegóły!

Problem z dostarczeniem pliku JPK_VAT za lipiec 2019 roku

Do wysyłki plików JPK od 23.08.2019 r. należy używać nowego certyfikatu klucza publicznego, który służy do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym JPK. Informację MF opublikowało na swojej stronie dopiero w dniu obowiązywania nowego certyfikatu (tj. 23.08.2019 r.).

W wyniku wprowadzonych zmian systemy księgowe obsługujące wysyłkę plików JPK, takie jak wFirma.pl, musiały w krótkim czasie zaktualizować certyfikat klucza publicznego JPK, a następnie informowały klientów o zaistniałych zmianach.

Ponadto u podatników, którzy zlecili do wysyłki pliki JPK_VAT od 23.08.2019 r. do godziny 17.00 25.08.2019 r., u których po ok. 3 godzinach plik nie został dostarczony i nie ma możliwości pobrania UPO - konieczna jest ponowna wysyłka JPK w celu uzyskania potwierdzenia UPO oraz poprawnego dostarczenia pliku do urzędu skarbowego. Dotyczy to plików JPK wysłanych we wskazanym okresie, które posiadają status wysyłki 120 „Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu” i nie zmieniają na 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”, a przez to uniemożliwiają pobranie UPO i tym samym złożenie JPK_VAT w terminie.

Brak konsekwencji za opóźnienie w wysyłce JPK po terminie

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie MF, jeżeli plik JPK_VAT za lipiec 2019 r. zostanie złożony po terminie, lecz jego złożenie nastąpi do 2 września 2019 r., wówczas na podatnika organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych.

Rzecznik prasowy MF Paweł Jurek na swoim profilu na Twitterze opublikował jako pierwszy dwie informacje o braku konsekwencji za opóźnioną wysyłkę JPK_VAT za lipiec:

Dziś w tej sprawie zamieścimy oficjalny komunikat na stronach MF i KAS. Jeśli wczoraj pojawiły się trudności z przekazaniem JPK, to plik można wysłać np. dziś. Oczywiście nie będzie się to wiązać z konsekwencjami.

Docierają do nas sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec, dlatego nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie.

Jak uchronić się od negatywnych konsekwencji za nieterminową wysyłkę JPK?

W praktyce księgowej, jeżeli deklaracja VAT bądź plik JPK_VAT zostają dostarczone po terminie, ale przed wezwaniem organów skarbowych, podatnik, aby uchronić się od negatywnych konsekwencji, powinien złożyć pismo do urzędu skarbowego tzw. czynny żal.

Mimo to MF informuje o braku konsekwencji za nieterminową wysyłkę JPK_VAT za lipiec 2019 r., która mogła nastąpić w wyniku zmiany certyfikatu. Podatnicy nie muszą również składać z tego tytułu wyjaśnień w urzędach skarbowych. Jak pisze MF w komunikacie:

Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za miesiąc lipiec do 2 września br. nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych.

Jeżeli jednak wysyłka JPK_VAT za lipiec 2019 r. zostanie dostarczona do MF dopiero po 2 września 2019 r., to zaleca się złożyć we własnym urzędzie pismo, tj. czynny żal.

Wzór czynnego żalu można bezpłatnie pobrać z artykułu: Czynny żal - oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego – wzór z omówieniem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów