0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenie wysyłki JPK, czyli jak pobrać UPO?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek wysyłki JPK_V7 dotyczy każdego podatnika VAT od rozliczenia za październik 2020 roku. Plik ten odzwierciedla szczegółowe zapisy dokonane w rejestrach VAT sprzedaży oraz zakupów i zastąpił deklaracje VAT-7 i deklaracje VAT-7K oraz plik JPK_VAT w dotychczasowej strukturze. Dlatego też plik składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej oraz stanowi szerokie źródło informacji dla urzędu o transakcjach zawieranych przez przedsiębiorców. Podatnik jest zobligowany przesłać go w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak powinno wyglądać potwierdzenie wysyłki JPK? Sprawdźmy.

JPK – jakie struktury i kiedy należy składać?

Struktury JPK można podzielić na dwie grupy:

 • obowiązkowe wysyłane co miesiąc na serwery Ministerstwa Finansów: JPK_V7
 • przedstawiane na żądanie urzędu skarbowego: JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR

Pliki JPK na żądanie należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych, np. pendrive, płyta CD, dysk przenośny lub wysłać drogą elektroniczną.

Więcej na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego można przeczytać w artykule: Jednolity Plik Kontrolny - warto wiedzieć.

Potwierdzenie wysyłki JPK, czyli UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru, czyli w skrócie UPO, to elektroniczny dokument potwierdzający złożenie e-deklaracji oraz JPK, świadczący o dostarczeniu podmiotowi publicznemu (urzędowi skarbowemu lub Ministerstwu Finansów). W treści UPO zawarte są takie informacje jak:

 • pełna nazwa podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

 • data i godzina wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,

 • data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Prawidłową wysyłkę JPK_V7 na serwery Ministerstwa Finansów poświadcza status 200, czyli “Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Jest ono przydatne w sytuacji, gdy urząd skarbowy zgłosi się do podatnika z informacją, iż nie otrzymał danej deklaracji czy JPK, mimo faktycznego dokonania wysyłki.

Statusy wysyłki JPK – co oznaczają?

Wysłane JPK podlega kolejnym etapom weryfikacji, co komunikowane jest przy użyciu specjalnych kodów, które można podzielić na kilka grup, np.:

 • 1xx - określają sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)

Kod

Opis

100

Rozpoczęto sesję przesyłania plików

101

Odebrano X z Y zadeklarowanych plików

102

Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

110

Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików

120

Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

 • 2xx - określają prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

Kod

Opis

200

Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

 • 3xx - informują o fazie przetwarzania dokumentu

Kod

Opis

300

Nieprawidłowy numer referencyjny

301

Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

302

Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

303

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

 • 4xx - określają niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

Kod

Opis

401

Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

403

Dokument z niepoprawnym podpisem

404

Dokument z nieważnym certyfikatem

405

Dokument z odwołanym certyfikatem

406

Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

407

Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408

Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409

Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410

Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP

411

Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony)

412

Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany

413

Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością

414

Suma kontrolna części dokumentu (pliku …….) niezgodna z deklarowaną wartością

415

Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie

Jak wysyłać JPK w systemie księgowości?

Aby prawidłowo wysłać strukturę JPK_V7 na serwery Ministerstwa Finansów w systemie księgowości online wFirma.pl, należałoby go przygotować, przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. Następnie w celu wysyłki należy zaznaczyć plik JPK_V7 podlegający wysyłce i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO

Wysyłki JPK można dokonać na kilka sposobów:

 • przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 • przy użyciu profilu zaufanego,

 • zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 pracownikom serwisu wFirma.pl,

 • podpisując przychodem, czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego

Pozostałe struktury JPK na żądanie dotyczące ewidencji księgowych podatnik również może przygotować w systemie wFirma.pl

Jak pobrać potwierdzenie wysyłki JPK z systemu księgowości online?

Potwierdzenie wysyłki JPK można sprawnie pobrać, przechodząc w systemie wFirma.pl do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć JPK, przy którym znajduje się zielona ikona koperty oraz w górnym menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Załącznik będzie posiadał potwierdzenie wysyłki JPK w dwóch formatach: xml. oraz pdf.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO

UPO w przypadku pomyślnej wysyłki można pobrać w ciągu kilku, kilkunastu godzin od momentu zlecenia wysyłki. Czas wysyłki zależny jest od obciążenia serwerów MF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów