0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynny żal - oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Spóźnienia czy pomyłki mogą narazić właściciela firmy na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. W zależności od wielkości przewinienia karą może być grzywna, mandat skarbowy czy też wyrok sądowy i pozbawienie wolności. Tym, co może uratować przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami, jest czynny żal - instytucja wynikająca z art. 16 kodeks karny skarbowy.

“Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Czynny żal - pobierz darmowy wzór oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Czynny żal - zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór.pdf
Czynny żal - zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór.doc

Warunki skuteczności czynnego żalu

Samo złożenie czynnego żalu nie gwarantuje jednak przedsiębiorcy ochrony przed karą. Jeżeli podatnik:

  • został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa;
  • jest w trakcie postępowania kontrolnego;
  • zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego;

to czynny żal nie będzie skuteczny w oczach organów podatkowych.

Kolejnym warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest uiszczenie zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę czy złożenie stosownych deklaracji. Czynny żal chroni bowiem przed dodatkowymi karami, natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania powstałych zaległości i odsetek.

Kiedy czynny żal będzie skuteczny?

Forma również elektroniczna

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się w formie pisemnej osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty bądź też elektronicznie. W celu wykorzystania elektronicznego czynnego żalu należy użyć skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego korzystając ze wzoru pisma ogólnego. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny podatnikowi nie przysługuje odwołanie się od tej decyzji.

Treść

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie ma urzędowego wzoru. W piśmie jednak podatnik powinien w szczególności określić:

  • osobę, która wnosi zawiadomienie o popełnieniu czynu;
  • charakter popełnionego czynu;
  • istotne okoliczności;
  • osoby współpracujące, które miały związek z popełnionym czynem;
  • czy popełniony czyn został przez podatnika naprawiony, a jeżeli nie to jak i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności wraz z naliczonymi odsetkami (kalkulator odsetek ustawowych) czy złożenia obowiązkowych przedmiotów (m.in. deklaracji podatkowych).

W treści zawiadomienia podatnik może również przypomnieć organowi skarbowemu, iż zdarzenie miało charakter incydentalny np. “Zaznaczyć chciałbym, że działalność gospodarczą prowadzę od ........ lat, a niezłożenie pliku JPK_V7 i nie opłacenie podatku należnego w ustawowym terminie  zdarzyło mi się po raz pierwszy.”.

Dodatkowe dokumenty jakie należy złożyć

Sprawca czynu zabronionego składa zawiadomienie o jego popełnieniu, w którym ujawnia okoliczności tego czynu i osoby współdziałające w jego popełnieniu. Dodatkowo zobowiązany jest:

  • uiścić wymagalną należność publicznoprawną (najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy czyli podatnik nie ma obowiązku uiszczenia zapłaty w momencie składania czynnego żalu) - potwierdzenie zapłaty;
  • złożyć przedmioty podlegające obowiązkowi, którego to podatnik nie dopełnił.

Czynny żal adresuje się do Naczelnika wybranego urzędu skarbowego.

Termin złożenia czynnego żalu

Nie ma ustalonego terminu na dobrowolne przyznanie się do popełnionego przestępstwa. Aby jednak czynny żal mógł być uznany za skuteczny należy tego dokonać przed tym, jak organ skarbowy udokumentuje jego popełnienie. A więc przed tym jak urząd skarbowy wezwie podatnika do uregulowania popełnionego czynu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów