0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenie oryginału faktury

Wielkość tekstu:

Do końca ubiegłego roku oryginał faktury, faktury korygującej oraz faktury RR obowiązkowo musiał być oznaczony słowem „ORYGINAŁ”. W przypadku ich kopii niezbędny był wyraz „KOPIA”. Z dniem 1 stycznia 2011 wymóg ten został uchylony.

Oznacza to, że obecnie niemożliwe jest ustalenie, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią. Zrównano tym samym zasady dotyczące oznaczania faktur w formie papierowej oraz elektronicznej.

Niezmieniony został przepis, mówiący o ilości egzemplarzy faktur. Zgodnie z nim zarówno faktury, korekty jak i faktury RR powinny być sporządzone w co najmniej dwóch egzemplarzach – ważne jest, aby były one dostępne po jednym dla obu stron transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów