Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Oznaczenie oryginału faktury

Do końca ubiegłego roku oryginał faktury, faktury korygującej oraz faktury RR obowiązkowo musiał być oznaczony słowem „ORYGINAŁ”. W przypadku ich kopii niezbędny był wyraz „KOPIA”. Z dniem 1 stycznia 2011 wymóg ten został uchylony.

Oznacza to, że obecnie niemożliwe jest ustalenie, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią. Zrównano tym samym zasady dotyczące oznaczania faktur w formie papierowej oraz elektronicznej.

Niezmieniony został przepis, mówiący o ilości egzemplarzy faktur. Zgodnie z nim zarówno faktury, korekty jak i faktury RR powinny być sporządzone w co najmniej dwóch egzemplarzach – ważne jest, aby były one dostępne po jednym dla obu stron transakcji.