0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PKWiU 2015 w przepisach podatkowych dopiero od 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów znowu przedłuża termin obowiązywania przepisów podatkowych odnoszących się do PKWiU 2008. Mimo, że nowe PKWiU 2015 obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, bieżące przepisy podatkowe bazują na PKWiU z 2008 r. głównie z uwagi na fakt, iż obowiązujące regulacje prawne do zostały do nich dostosowane.

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć okres stosowania PKWiU 2008 do końca grudnia 2020 roku. Wynika to z tego, iż zmiany w przepisach o podatku dochodowym, które odnoszą się do PKWiU 2015 (mowa tu o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) nie zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

Obecnie obowiązujące PKWiU 2008 dostępne jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Należy zwrócić uwagę, że zmiany te odnoszą się tylko do przyporządkowania nowych symboli i ugrupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku. Nie będzie miała miejsca merytoryczna zmiana przepisów o podatku dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów