0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję sprzedaży towarów, które korzystają z obniżonej stawki. Czy w związku z tym powinnam na fakturze umieszczać ich symbol PKWiU?

Joanna, Ustronie Morskie

 

Nie ma potrzeby zamieszczania na fakturze symbolu PKWiU w przypadku sprzedaży towarów, do których stosuje się stawkę obniżoną.

Symbol PKWiU służy głównie celom statystycznym, kontrolowaniu obrotu towarów na polskim rynku, a także określaniu produktów objętych na przykład konkretnymi preferencjami podatkowymi. Co ważne przedsiębiorcy nie muszą zamieszczać tego symbolu na fakturach.

Przepisy w sposób szczegółowy określają jakie dane powinna zawierać faktura, i tak na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna posiadać następujące elementy:

 1. datę jej wystawienia
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 4. numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (ewentualnie numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL – w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca)
 5. numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub ewentualnie numer z właściwym dwuliterowym kodem, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim – w przypadku WDT i świadczenia usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca)
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 12. stawkę podatku
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 15. kwotę należności ogółem.

Jak widać, wśród wskazanych powyżej elementów symbol PKWiU nie został wymieniony. Dlatego też należy uznać, że w przypadku sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 23% nie ma obowiązku podawania na fakturze podstawy tego obniżenia czy symbolu PKWIU.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 21 września 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-417/15-2/MSu:

(…) Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wpisywania PKWiU na wystawianych fakturach za wykonanie usługi zamieszczenia reklamy/ogłoszenia/artykułu sponsorowanego/insertu do gazety.
W świetle powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż faktury dokumentujące dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług winny zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy lub § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. Powyższe przepisy nie przewidują obowiązku ujmowania symbolu PKWiU towaru lub usługi w fakturach (…).
Obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedaży zwolnionej. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy należy wskazać:

 1. przepis ustawy albo aktu wykonawczego, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
 2. przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
 3. inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Warto dodać, iż wystawiając fakturę pomimo braku obowiązku, można umieścić na niej symbol PKWiU, przepisy nie sprzeciwiają się bowiem umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów