0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasy mające postać oprogramowania - MF czeka na uwagi producentów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt rozporządzenia w sprawie kas mających postać oprogramowania. Został on obecnie przekazany do notyfikacji w Komisji Europejskiej. Równocześnie Ministerstwo zaprasza producentów kas rejestrujących do współpracy przy tworzeniu kas wirtualnych.

Kasy mające postać oprogramowania - MF czeka na uwagi od producentów

30 stycznia 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o prowadzeniu prac nad dostosowaniem systemu kas online do fiskalizacji oraz przyjmowania danych z kas mających postać oprogramowania, czyli kas wirtualnych. Na tym etapie przygotowana została trzecia wersja projektu w sprawie kas wirtualnych wraz z załącznikami, która została przekazana do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym  Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich producentów kas zainteresowanych produkcją kas wirtualnych do współpracy. Zgłoszenia i inne sprawy w tym zakresie można kierować do MF na adres: kasyproducenci@mf.gov.pl.

Kasy wirtualne - dla kogo?

W kolejnej już wersji projektu rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania proponowane jest stosowanie kas wirtualnych przez tych podatników, których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła równowartości w złotych 10 mln euro w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych.

Wprowadzenie kas mających postać oprogramowania ma być alternatywą dla obecnie używanych kas rejestrujących. Celem ich wprowadzenia jest zmniejszenie kosztów związanych z dostosowaniem się podatników do obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących, jak również ułatwienie procesu fiskalizacji, a przede wszystkim możliwość kontrolowania sprzedaży dokonywanej przez podatników w czasie rzeczywistym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów