0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek ryczałtowy dla programisty 2022 z Polskim Ładem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu atrakcyjną formą opodatkowania dla programistów stał się ryczałt. Wynika to z tego, że stawka ryczałtu dla programistów została zmniejszona z 15% na 12%. Dzięki temu programista na samozatrudnieniu może zaoszczędzić sporą kwotę, bo zmiana stawki ryczałtu wpłynie korzystnie na jego zobowiązania: zmniejszy się kwota podatku i wysokość składki zdrowotnej, które należy opłacić. Podatek ryczałtowy dla programisty – w artykule przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć, opisane prostym językiem.

Jakie warunki musisz spełnić, aby być na ryczałcie?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje warunki, które uprawniają do skorzystania z ryczałtu. Wyróżnić można trzy najważniejsze:

 • nieprzekroczenie limitu 2 mln euro przychodu w ubiegłym roku;
 • świadczenie usług objętych ryczałtem (w przypadku programisty ten warunek jest spełniony już odgórnie);
 • nie można świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (w tym przypadku musi minąć rok od zatrudnienia) lub obecnego na umowie o pracę.

Przykład 1.

Programista w 2021 roku był zatrudniony na umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie) u pracodawcy. W 2022 roku chce przejść na B2B. Może on skorzystać w 2022 roku z ryczałtu.

Przykład 2.

Programista w 2021 roku nie był zatrudniony na żadną umowę u obecnego kontrahenta i chce zmienić formę opodatkowania na ryczałt w 2022 roku. Czy może dokonać zmiany formy opodatkowania?

Tak, jako że nie łączyła go umowa o pracę z pracodawcą, a jest on zatrudniony na B2B, to może skorzystać z ryczałtu.

Podatek ryczałtowy dla programisty – zastosuj 12-procentową stawkę!

Analizując dostępne stawki ryczałtu, jednoznacznie można wskazać, że programiście przysługuje 12-procentowa stawka ryczałtu. Wynika to z tego, że stawka ta ma zastosowanie w przypadku usług:

 • związanych z wydawaniem:

  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online;

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2);

 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Najczęściej w przypadku programistów ma miejsce świadczenie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Tutaj PKWiU wskazane jest nieprzypadkowo, ponieważ dzięki niemu programista może kwalifikować usługę i przypisać jej 12-procentową stawkę ryczałtu.

Warto na fakturze sprzedaży załączać PKWiU, dzięki temu zawsze będziemy mieć pewność co do stosowanej stawki ryczałtu. Taką możliwość udostępnia system wFirma.pl.

Ryczałt dla programisty a składka zdrowotna

Ryczałt nie tylko zyskał obniżone stawki, lecz także bezkonkurencyjny sposób ustalania składki zdrowotnej, która od 2022 roku nie pomniejsza już podatku. Stała się więc ona dodatkowym obowiązkowym obciążeniem dla przedsiębiorców.

Jak wygląda składka zdrowotna na ryczałcie? Składka zdrowotna w przypadku ryczałtu zależna jest od osiągniętego przychodu. Wartości przedstawimy w poniższej tabeli:

Kwota przychodu

Składka zdrowotna 

do 60 000 zł przychodu

335,94 zł

od 60 000 zł do 300 000 zł przychodu

559,89 zł

od 300 000 zł przychodu

1 007,81 zł

Aby obliczyć wysokość składki zdrowotnej należy sprawdzić, w którym przedziale kwotowym mieści się nasz przychód w danym miesiącu. Przykładowo, jeśli osiągamy 13 500 zł przychodu, to przez pierwsze 4 miesiące będziemy płacić najniższą składkę - 335,94 zł. Wynika to z tego, że: 13 500 zł x 4 msc daje nam kwotę 54 000 zł. Zatem w kolejnym 5-tym miesiącu nasz przychód narastająco przekroczy limit 60 000 zł i wówczas za kolejne miesiące będziemy opłacać składkę wyższą - 559,89 zł.

W przypadku ryczałtu liczy się przychód za cały rok, więc jeśli przekroczymy próg, to w ramach korekty rocznej składki zdrowotnej będzie trzeba dopłacić różnicę – w takiej wysokości, jak byśmy  stosowali dany próg przez cały rok.

Przykład 3.

Pan Marcin zarabia 7000 zł przychodu co miesiąc. Płacił on przez 8 miesięcy składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł, a za każdy kolejny miesiąc – 559,89 zł. W ramach korekty rocznej składki zdrowotnej okazało się, że musi dopłacić on 1791,60 zł. Jak pan Marcin może uchronić się przed taką dopłatą?

Jeśli pan Marcin wie, że przekroczy dany próg przychodu i w ubiegłym roku miał przychody na podobnym poziomie, to może za cały rok opłacać składki ZUS w odniesieniu do poziomu przychodu z ubiegłego roku. Dzięki temu przez cały 2022 rok będzie płacił 559,89 zł składki zdrowotnej i uniknie jednorazowej dużej dopłaty składki w ramach jej wyrównania na koniec roku.

Dlaczego składka zdrowotna na ryczałcie jest bezkonkurencyjna? Pokażemy to w odniesieniu do innych form opodatkowania. (Uwaga! do symulacji nie bierzemy pod uwagę kosztów).

Przychód*

Forma opodatkowania

Składka zdrowotna

7 000 zł 

skala podatkowa

630 zł

podatek liniowy

343 zł

 

ryczałt

335,94 zł

13 500 zł 

skala podatkowa

1 215 zł

podatek liniowy

661,50 zł

ryczałt

335,94 zł

20 000 zł 

skala podatkowa

1 800 zł

podatek liniowy

980 zł

ryczałt

335,94 zł

* – Przychód nie jest obrazowany w kwocie narastającej, więc przy utrzymaniu danych przychodów, składka na ryczałcie w skali roku dla każdego miesiąca wyniesie 559,89 zł (konieczna będzie jej dopłata na koniec roku za miesiące, w których wynosiła 335,94 zł).

Zryczałtowany podatek dochodowy dla programisty – dlaczego jest dla ciebie?

Standardowo programiści uzyskują wysokie przychody i niskie koszty, więc ryczałt w tym przypadku idealnie się sprawdzi. Powodów jest wiele, natomiast najważniejsze z nich to fakt, że:

 1. podatek nie jest uzależniony od progów podatkowych (jak np. w przypadku skali podatkowej), więc nie musimy się martwić o opodatkowanie przychodów za pomocą stawki 32%;

 2. stosunkowo niska stawka podatku – 12% w porównaniu z innymi formami opodatkowania, gdzie mamy przy skali 17%/32%, a przy podatku liniowym 19%;

 3. składka zdrowotna zależna od przychodu narastająco – jest ona domyślnie stała i rzadko będzie się ona zmieniać – można też zastosować jej wyliczenie w stosunku do przychodów z ubiegłego roku;

 4. nie trzeba prowadzić ewidencji kosztów (jeśli się nie jest podatnikiem VAT);

 5. prosta dokumentacja – wystawiamy faktury i prowadzimy ewidencję przychodów (przy braku innych przychodów będzie to po prostu odwzorowanie wystawionych faktur);

 6. gdy dostajesz benefity od kontrahenta w ramach B2B, opodatkowujesz je tylko stawką 3%;

 7. jeżeli nie zdążyłeś wykupić auta z leasingu przed końcem 2021 roku, to przychód ze sprzedaży auta będzie opodatkowany jedynie 3-procentową stawką ryczałtu.

Rozliczaj ryczałt ewidencjonowany za pomocą systemu wFirma!

Prowadzenie rozliczeń księgowych będąc na ryczałcie jest proste, dlatego programista może wykonywać je samodzielnie bez żadnego problemu. Jedyne co jest potrzebne, to intuicyjny program do prowadzenia księgowości. Jednym z nich jest system dostępny online - wFirma.pl. 

Korzystając z niego wykonamy wszystkie niezbędne czynności:

 • wystawimy fakturę wraz z oznaczeniem stawki ryczałtu - 12%,
 • opłacimy podatek dochodowy - system automatycznie wyliczy kwotę podatku do zapłaty,
 • opłacimy składki ZUS - program wyliczy je automatycznie i wygeneruje deklarację ZUS DRA, którą można wysłać bezpośrednio do ZUS.

Co zyskamy prowadząc rozliczenia swojej firmy samodzielnie?

 • oszczędność czasu - faktury wystawia i rozlicza się jednym kliknięciem,
 • oszczędność pieniędzy - system zawiera wszystkie funkcje zatem nie ma potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego,
 • mobilność - dzięki dostępowi online możesz korzystać z programu na dowolnym urządzeniu.
 • wygodę - wszystkie dane masz dostępne w jednym miejscu.

Jak wygląda rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w systemie wFirma?

Wystawiasz fakturę sprzedaży schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie możesz od razu wskazać właściwą stawkę ryczałtu oraz PKWiU bez konieczności ręcznego księgowania.

Podatek ryczałtowy dla programisty

Trafia ona automatycznie do Ewidencji przychodów – więc prowadzona jest ona automatycznie.

Podatek ryczałtowy dla programisty

Rozliczasz podatek schematem: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. System zaciągnie dane z Ewidencji przychodów oraz deklaracji ZUS DRA i wyliczy zaliczkę, pomniejszając ją o składki społeczne (jeśli są płacone) i poda ci kwotę, którą masz zapłacić.

Podatek ryczałtowy dla programisty

Co więcej, nie wychodząc z systemu, podatek ten możesz szybko uregulować dzięki integracji z Blue Media, schematem: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » zaznaczamy zaliczkę i korzystamy z opcji ZAPŁAĆ. Dzięki temu masz pewność, że zastosowany jest prawidłowy identyfikator zobowiązania podatkowego, okres rozliczeniowy i rachunek bankowy, na który powinien on trafić.

Podatek ryczałtowy dla programisty

Jak widać, rozliczenie w formie ryczałtu nie jest skomplikowane, a co więcej, można je prowadzić samodzielnie korzystając z programu do księgowości online wFirma.pl. System pozwala też na szybką zmianę formy opodatkowania. Jeśli już z niego korzystasz, wystarczy, że po rozliczeniu grudnia 2021, dokonasz zmiany w ustawieniach. Jest to niezwykle wygodne, bo automatyczne (inne systemy księgowe nie posiadają tej opcji - trzeba założyć nowe konto). Jeśli natomiast chcesz zacząć pracę z systemem wFirma, to od razu możesz wybrać ryczałt. Wówczas program dostosuje się do wybranej formy opodatkowania i udostępni odpowiednie funkcje. Dowiedz się więcej i testuj oprogramowanie 30 dni za darmo!

Podatek ryczałtowy dla programisty - FAQ

 • Co wyklucza opodatkowanie mnie ryczałtem ewidencjonowanym?

  Z ryczałtu ewidencjonowanego programistę wykluczyć mogą tak naprawę 3 rzeczy:
  1. posiadanie przychodu powyżej 2 mln euro w ubiegłym roku,
  2. świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy (nie minął rok od zerwania umowy) bądź obecnego w ramach umowy o pracę,
  3. sprzedaż towarów wyłączonych z ryczałtu najprawdopodobniejszymi z nich byłaby sprzedaż części i akcesoriów samochodowych (uwaga! sama sprzedaż samochodu nie wyłącza z ryczałtu).
 • W przypadku podatników działających w branży IT można zastosować w uproszczeniu dwie stawki ryczałtu:
  -> 8,5% - w przypadku dokonywania testów manualnych np. prowadzone są działania polegające na porównaniu, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami a po wykryciu błędów zgłasza nieprawidłowości do programistów;
  -> 12% - działalność związana z doradztwem w zakresie oprogramowania lub związana z programowaniem w odniesieniu do działalności testerskiej jest to np. projektowanie testów automatycznych.
 • W związku z wejściem w życie polskiego ładu nie jest możliwe odliczenie składki zdrowotnej od podatku zryczałtowanego.
 • Oprócz regulowania podatku dochodowego przedsiębiorca ma obowiązek uregulowania podatku VAT (jeśli jest czynnym podatnikiem) oraz składek ZUS.
 • Tak, z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie większość podatników na ryczałcie podejmuje prowadzenie księgowości samemu i bardzo dobrze daje sobie z tym radę, zwłaszcza gdy ma się grono ekspertów, którzy udzielają wsparcia przy księgowości.
 • W internecie dostępnych jest wiele programów do ryczałtu. Wiele z nich można wyszukać wpisując frazę “Księgowość dla programistów i branży IT”.
 • W naszej opinii bezkonkurencyjnym programem jest wfirma.pl, w tym artykule znajdą Państwo omówienie tego programu w porównaniu do innych programów dostępnych na rynku: Program do ryczałtu: wFirma vs ifirma vs inFakt.

Do pobrania:

Etat czy B2B dla programisty.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów