0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik w leasingu? Czemu nie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing pracowniczy to wygodna i tania metoda pozyskania pracowników do firmy, która cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Sama idea powierzania zadań osobom zatrudnionym przez firmę zewnętrzną przybyła do nas ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej i od 2003 roku (kiedy to uchwalono ustawę o pracownikach tymczasowych) zyskuje coraz więcej zwolenników, zarówno wśród pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia.

Leasing pracowniczy, czyli praca tymczasowa?

Leasing pracowniczy (nazywany również leasingiem personalnym) to nic innego, jak wynajem pracowników określonym firmom, do określonych zadań i na określony czas. Opiera się on na współpracy między przedsiębiorstwem poszukującym osób do pracy a agencją pracy tymczasowej. Firma poszukująca pracownika lub pracowników zgłasza zapotrzebowanie agencji, która przeprowadza proces rekrutacji, zatrudnia i deleguje odpowiednie osoby do pracodawcy użytkownika. Jest ona stroną w stosunku pracy, w związku z czym to na niej ciążą obowiązki wynikające z prawa pracy oraz związane z obsługą administracyjno-kadrową (wypłacanie wynagrodzeń, odprowadzania składek, rozliczanie czasu pracy).

Ta forma zatrudnienia nie jest jednak w żaden sposób regulowana w polskich przepisach - w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy określenia “leasing pracowniczy”. W związku z tym wielu pracodawców zgłasza wątpliwości, czy jest to legalna forma pozyskiwania pracowników. Ze względu na pewne podobieństwo stosuje się do niej przepisy regulujące działanie agencji pracy tymczasowej (co jednak budzi coraz większe wątpliwości ekspertów z dziedziny prawa pracy).

W świetle Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,

  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnianych przez pracodawcę użytkownika byłoby niemożliwe,

  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, a pracownik tymczasowy jest zatrudniany na czas określony lub czas wykonywania danej pracy. Co więcej, nie może on pracować dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowniczego?

Omawiana forma pozyskiwania pracowników jest skierowana do wszystkich firm, które potrzebują tymczasowego zwiększenia zatrudnienia ze względu na np. wzrost popytu na produkt, sezonowość działalności, realizację większego projektu. Rozwiązanie to pozwala na spore oszczędności - firma poszukująca osób do pracy zostaje odciążona od kosztów rekrutacji i selekcji.

Podsumowując, z leasingu pracowniczego mogą skorzystać zarówno firmy, które borykają się z przejściowymi trudnościami finansowymi, jak również poszukujące oszczędności w obszarze HR.

Jakie zalety z leasingu pracowniczego?

Omawiana forma pozyskiwania pracowników pozwala na korzystanie z ich pracy w zależności od potrzeb pracodawcy. Dzięki temu może on elastycznie zarządzać swoją firmą, pozyskując wykwalifikowana kadrę na ściśle określony czas, do ściśle określonych zadań. Dla pracodawcy korzystającego z leasingu pracowniczego niewątpliwą zaletą jest fakt, iż wszystkie formalne zobowiązania wynikające z przepisów prawa pracy obciążają agencję pracy tymczasowej. Idąc dalej - rozwiązanie to pozwala na obniżenie stałych kosztów funkcjonowania zakładu, jak również wyeliminować wydatki związane z przeprowadzaniem całego procesu rekrutacji i selekcji.

Leasing pracowniczy jeszcze do niedawna przyciągał ludzi młodych - studentów i absolwentów, jednak coraz częściej zdarza się, iż agencje pracy tymczasowej zajmują się rekrutacją wysoko wykwalifikowanej kadry. Dzięki temu pracodawca użytkownik może zyskać do danego projektu wybitnego specjalistę, bez konieczności poświęcania wielu zasobów finansowych i czasowych na odnalezienie go.

Leasing pracowniczy to też pewne ryzyko

Jak każde rozwiązanie, również leasing pracowniczy ma swoje minusy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż pracownik tymczasowy zawsze jest kimś z zewnątrz, w związku z czym może wykazywać niską motywację oraz małe zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jest to naturalny stan rzeczy - jeżeli pracownik podpisał umowę na krótki czas i zdaje sobie sprawę ze zbliżającego się terminu jej wygaśnięcia, to może się to odbić na jakości i wydajności jego pracy.

Duża rotacja pracowników to kolejny minus leasingu personalnego. Każdorazowo nowa osoba wymaga wdrożenia w obowiązki na danym stanowisku. Konieczny może okazać się również jej nadzór przez pierwsze dni pracy, co wymaga oddelegowania pracownika, który w tym czasie mógłby wykonywać swoje codzienne obowiązki.

Tymczasowość leasingu pracowniczego wiąże się także z kolejnym zagrożeniem - osoby zatrudniane na podstawie współpracy z agencją pracy tymczasowej mają dostęp do informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych dotyczących pracodawcy. W celu zapewnienia ochrony danych firmy, w umowach leasingu pracowniczego umieszczane są klauzule zabraniające przekazywania, ujawniania, wykorzystywania, zbywania lub oferowania zdobytych informacji na rzecz osób trzecich.

Jednak mimo wspomnianych wad leasingu pracowniczego oraz braku przepisów prawnych regulujących bezpośrednio tę formę pozyskiwania kadry zyskuje on coraz więcej zwolenników. Zgodnie z danymi Polskiego Forum HR obserwuje się wzrost w liczbie zatrudnianych pracowników tymczasowych. W roku 2011 pracę na podstawie leasingu personalnego świadczyło 199 303 osób, czyli o 21 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów