0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing operacyjny nie zawsze jest bardziej opłacalny od kredytu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy są sytuacje, kiedy kredyt może być bardziej opłacalny niż leasing operacyjny?

Janusz, Bogatynia

 

Przedsiębiorca, który zmierza się z potrzebą inwestowania w rozwój własnej firmy staje przed wyborem sposobu finansowania. Do najpopularniejszych form należą kredyt i leasing operacyjny.

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu – wtedy też staje się jego właścicielem.

W przypadku wyboru kredytu jako źródła finansowania stajemy się właścicielami przedmiotu w momencie jego zakupu. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy co miesięczne odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od kredytu.

Często można się natknąć na stwierdzenia, że leasing operacyjny jest bardziej opłacalny od kredytu. Jednak nie zawsze tak jest:

  1. W przypadku utraty lub zniszczenia duże znaczenie ma fakt w jaki sposób przedmiot jest finansowany. Przy umowie leasingu operacyjnego z racji tego, że właścicielem rzeczy jest leasingodawca, wszystkie pozostałe raty oraz opłata za wykup staną się natychmiast wymagalne. Natomiast przy kredycie utrata rzeczy nabytej z uzyskanej z niego środków, nie będzie powodować konieczności spłaty całego zadłużenia.
  2. Rozliczenie podatku VAT przy kredycie następuje jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury zakupu. Przy leasingu podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej i tym samym rozliczany w czasie.
  3. Firmy leasingowe niechętnie podejmują się finansowania przedmiotów używanych, a dla banku nie ma znaczenia czy finansowana rzecz jest nowa czy też używana.
  4. Przy kredycie mamy prawo do jednorazowej, korzystnej amortyzacji środków trwałych (oprócz samochodów osobowych), z tytułu pomocy de minimis.

Warto więc przed wyborem formy finansowania rozważyć wszystkie plusy i minusy leasingu operacyjnego oraz kredytu. Jak widać może on okazać się dla nas bardziej korzystny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów