0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - darmowy wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Kredyt, szybka pożyczka, zakupy na raty, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka, alimenty. Co mają ze sobą wspólnego? Ubiegając się o którekolwiek z wymienionych, niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia. To pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX

Do pobrania:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór.doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - kiedy się przydaje?

W przypadku wniosku o kredyt przedłożenie takiego zaświadczenia w niektórych przypadkach jest konieczne. Kupując na raty z kolei udowadniamy, że będziemy w stanie je spłacić. Stosunkowo kontrowersyjną kwestią jest żądanie w/w zaświadczenia od rodziców chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola. Od paru lat podczas zapisów można zauważyć preferencyjne traktowanie tych pociech, których rodzice pracują. Wydaje się to sprawiedliwe, ponieważ w takiej sytuacji nie ma kto zostać w domu z dzieckiem. Często zdarza się jednak, że zaświadczenia o zatrudnieniu są preparowane przez osoby niepracujące tylko po to, aby ich potomek miał większe szanse na miejsce w przedszkolu.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać dane pracownika, najistotniejsze elementy dotyczące obecnego zatrudnienia i wynikającego z niego wynagrodzenia, informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Do danych pracownika niezbędnych do wystawienia zaświadczenia należą: imię i nazwisko, numer PESEL.

Część określająca obecne zatrudnienie powinna umożliwić wskazanie stanowiska pracownika, momentu zatrudnienia i okresu trwania umowy (na czas określony/nieokreślony). Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wydania zaświadczenia.

Informacja o obciążeniu komorniczym lub postawieniu zakładu pracy w stan upadłości/likwidacji jest bardzo istotne z perspektywy pożyczkodawcy, bowiem takie okoliczności mogą znacząco zmniejszyć płynność finansową pożyczkobiorcy.

System wFirma.pl umożliwia szybkie i automatyczne generowanie rożnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników, o czym więcej przeczytasz w artykule: Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika

Fakty dotyczące zaświadczeń o zarobkach

Warto zaznajomić się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zaświadczenia o zarobkach:

  1. Pracodawca nie może odmówić wydania takiego zaświadczenia, ponieważ mógłby zostać posądzony o działanie na niekorzyść pracownika, co jest czynem niedozwolonym.
  2. Nie ma uregulowanej prawnie procedury wnioskowania o zaświadczenie o zarobkach. Oczywiście pracodawca może zastrzec formę wniosku w regulaminie pracy, jednak nie jest to obligatoryjne, a sama procedura nie może być uciążliwa dla pracownika.
  3. Nie ma określonej liczby zaświadczeń, którą pracownik może otrzymać w ciągu roku. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie na każdy wniosek swojego podwładnego.
  4. Zapisując dziecko do przedszkola lub kupując na raty, należy liczyć się z koniecznością przedłożenia zaświadczenia o zarobkach. Jego brak może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Wyjątkiem będzie niezłożenie omawianego zaświadczenia, gdy wniosek pochodzi z sądu, np. podczas sprawy rozwodowej lub sprawy o przyznanie alimentów. W takich sytuacjach uzyskanie i przekazanie takiego zaświadczenia w terminie wskazanym przez organ (np. sąd) jest obowiązkowe, a zaniedbanie może prowadzić do nałożenia grzywny za zatajenie dochodów.

Powszechny wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach jest bardzo przydatny, należy jednak pamiętać, że w szczególności banki coraz częściej wymagają przekazania informacji o pracowniku ubiegającego się o kredyt na ich wzorach dokumentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów