Poradnik Przedsiębiorcy

Skierowanie pracownika na badania lekarskie - wzór z omówieniem

Wraz z wejściem Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) oraz na podstawie art. 229 Kodeksu pracy (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek profilaktycznego kontrolowania stanu zdrowia pracowników. Przejawem tego jest choćby obowiązek zawierania umów z jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której będą wykonywane badania lekarskie podwładnych. Skierowanie na badanie lekarskie - czytaj więcej!

Skierowanie na badanie - rodzaje badań lekarskich

Pracownicy podlegają m.in.:

 • wstępnym badaniom lekarskim,
 • tzw. kontrolnym badaniom lekarskim np. wymaganych po dłuższej chorobie pracownika,
 • okresowym badaniom lekarskim,
 • “końcowym” badaniom lekarskim (na wniosek zainteresowanego), np. w sytuacji, gdy pracownik ma styczność z substancjami rakotwórczymi.

Dopuszczenie do pracy

Zgodnie z brzmieniem art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Wspomniane zaświadczenie jest niezbędne przed faktycznym przystąpieniem do pracy, niezależnie od tego, czy praca ma miejsce przed podpisaniem umowy, czy już po zawarciu umowy.

W przypadku dopuszczenia pracownika do pracy bez przeprowadzonych badań lekarskich, pracodawca jest narażony na grzywnę, którą może wymierzyć Państwowa Inspekcja Pracy. Ponadto zatrudniający naraża się na ewentualne odszkodowania lub renty w przypadku choroby zawodowej pracownika.

Zasadniczo badania lekarskie wykonywane są na koszt pracodawcy.

Należy podkreślić, że pracodawca ma prawo do zapoznania się z treścią zaświadczenia lekarskiego nim dopuści pracownika do pracy.

Elementy skierowania na wstępne/okresowe badania lekarskie

 1. Oznaczenie pisma tytułem oraz wskazanie podstawy prawnej - art. 229 § 1 i 2 k.p.,
 2. Data i miejsce wystawienia pisma,
 3. Oznaczenie pracodawcy wraz z podaniem NIP,
 4. Oznaczenie placówki medycznej, do której skierowany zostanie pracownik,
 5. Oznaczenie pracownika wraz z podaniem numeru PESEL oraz poświadczenie jego tożsamości np. za pomocą numeru dowodu osobistego lub paszportu itp.,
 6. Informacja o tym, czy skierowanie dotyczy badań wstępnych albo okresowych,
 7. Informacja o tym, jakie pracownik zajmuje lub będzie zajmował stanowisko pracy ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy,
 8. Informacja o tym czy w zakładzie występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe,
 9. Prośba o wydanie orzeczenia lekarskiego,
 10. Podpis pracodawcy.

Do pobrania:

pdf
skierowanie-pracownika-na-badania-wzor-z-omowieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
skierowanie-pracownika-na-badania-wzor-z-omowieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie