Poradnik Przedsiębiorcy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw - 2020

Jak ustalane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw – to stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie.

Dane uwzględniane przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na umowy o pracę.

W jakim celu ustalane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Informacje o kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw służą m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe lub wysokości udzielanych kredytów studenckich. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oblicza Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w 2020 roku

Okres obowiązywania

Wysokość

grudzień

brak danych

listopad

brak danych

październik

brak danych

wrzesień

brak danych

sierpień

brak danych

lipiec

5381,65 zł

czerwiec

5286,00 zł

maj

5119,94 zł

kwiecień

5285,01 zł

marzec

5489,21 zł

luty

5330,48 zł

styczeń

 5 282,80 zł