Poradnik Przedsiębiorcy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw - 2021

Jak ustalane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw – to stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie.

Dane uwzględniane przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia dotyczą tylko pracowników zatrudnionych na umowy o pracę.

W jakim celu ustalane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Informacje o kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw służą m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe lub wysokości udzielanych kredytów studenckich. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oblicza Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w 2021 roku

w 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtuje się w następujący sposób:

Okres obowiązywania

Wysokość

grudzień

brak danych

listopad

brak danych

październik

brak danych

wrzesień

brak danych

sierpień

brak danych

lipiec

5 851,87 z

czerwiec

5 802,42 zł

maj

5 636,68 zł

kwiecień

5 805,72 zł

marzec

5 929,05 zł

luty

5 568,82 zł

styczeń

5 536,80 zł